dnes je 23.4.2024

Input:

Změna stanoviska MMR k ukládání uren ze sociálních pohřbů

15.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.8
Změna stanoviska MMR k ukládání uren ze sociálních pohřbů

ThLic.Tomáš Kotrlý, ThD.

Od 1. listopadu 2014 začalo MMR refundovat obcím i účelně vynaložené náklady na uložení zpopelněných lidských ostatků osob, které zemřely bez dědiců, na veřejném pohřebišti, ať už formou deponace urny do společného úložiště, rozptylem nebo vsypem. Ve stanovisku čj.: MMR – 37083/2014-52 ze dne 24. října 2014, zveřejněném na jeho internetových stránkách,1 MMR argumentuje tím, že se jedná o nutný výdaj na pohřbení žehem. Cílem této změny stanoviska ministerstva je, aby urny s popelem nezůstaly na úřadech obcí dlouhodobě deponovány a bylo tak v souladu s ustavením § 92 odst. 2 NOZ zabráněno nakládat s nimi nedůstojným, resp. morálně nepřijatelným způsobem.

Podle § 5 odst. 1 zákona o pohřebnictví je obci uložena povinnost zajistit pohřbení opuštěného těla zemřelého, přičemž odstavec 4 téhož paragrafu dává obci právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení vůči dědicům zemřelého, a není-li dědiců, vůči státu. Pohřbení je zákonem definováno jako uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na veřejném nebo neveřejném pohřebišti nebo jejich zpopelnění v krematoriu. Důvodem stanovení pohřbívací povinnosti obce jsou vedle ochrany lidské důstojnosti a piety k osobnosti mrtvého také důvody hygienické.

V § 92 odst. 2 NOZ je uveden seznam osob, které za podmínky, že lidské ostatky nejsou uloženy na hřbitově, mají právo na jejich vydání. Tato úprava vychází z judikatury, podle níž "pozůstatky zesnulých nemohou být předmětem

Nahrávám...
Nahrávám...