Pohřebnictví.cz LIVE

 

Nejhledanější slova

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
26.4.2019 - poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za I. čtvrtletí 2016

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 25.4.2019
 1 EUR25,74 CZK (+0,01)
 1 USD23,14 CZK (+0,19)
 1 GBP29,78 CZK (+0,05)
 100 RUB35,63 CZK (-0,11)
 100 JPY20,68 CZK (+0,16)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

 

Předpověď počasí

 

Nejnovější

Kremace lidských pozůstatků

9.4.2019, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Měl bych dotaz týkající se kremace lidských pozůstatků. V § 2 písm c) zákona o pohřebnictví je uvedeno, že lidskými pozůstatky se rozumí lidské tělo a jiné lidské pozůstatky, v písmenech a) a b) téhož paragrafu je vysvětleno, co se pro účely zákona o ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Exhumace uren

5.4.2019, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jaké doklady potřebuji jako správce hřbitova, když si majitel chce vyzvednout z hrobového místa urny a přemístit je na jiný hřbitov? Musím mít kopii nájemní smlouvy hrobu na hřbitově, kam chtějí urny přemístit? Musím mít žádost majitele o exhumaci? Jak by měla ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

K největší kauzám v pohřebnictví v ČR a v USA na začátku 21. stoletíGarance

2.4.2019, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateli K. H. letos uplyne tříletá překážka v provozování pohřební služby a od 15. listopadu 2019 může znovu požádat o udělení koncese. Podle § 6 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále…
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Vedení evidence na rozptylové loučce

20.3.2019, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kde bych našla návod (nebo přímo knihu) k evidenci na rozptylové loučce? ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D Provozovatel pohřebiště vede evidenci související s provozováním rozptylů ve hřbitovní knize, která obsahuje údaje o osobách, jejichž zpopelněné ostatky jsou na ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Platba za hrobové místo

14.3.2019, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mám dotaz k platbě za hrobové místo. U nás máme vyhláškou schválenu platbu za jednohrob 500 Kč, dvouhrob 800 Kč a za hrobku 1 600 Kč na 10 let. Vypracovávali jsme nový Řád pohřebiště a prý musíme mít platbu na m2 + služby. Je tedy špatně, že máme cenu určenou, ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Nakládání s hrobovým zařízením po ukončení nájmu hrobového místa

21.2.2019, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nájemce hrobového místa (s příslušenstvím) se neozývá (adresát neznámý). Od prvního vyvěšení na vývěsku již uplynuly 4 roky. Tzn. nájemní smlouva nebyla prodloužena. Co můžeme udělat s hrobovým zařízením? Můžeme ho odstranit na vlastní náklady a zlikvidovat? ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Řád pohřebiště

7.2.2019, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chtěla bych se zeptat, do kdy musí být vyhotoven nový Řád pohřebiště? A do kdy nejdéle musí být předložen před schválením radou města na KÚ? ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D K Vašim dotazům lze obecně říci, že všichni provozovatelé pohřebišť jsou povinni uvést ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Darování hrobky městu

16.1.2019, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Občan našeho města má v nájmu na městském hřbitově starou hrobku. Nyní se rozhodl, že ji chce darovat městu. Co všechno musí městský úřad udělat? Vyhotovit darovací smlouvu, provést převod do majetku města, cenový odhad,...? K Vašemu ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Prodloužení smlouvy o nájmu hrobového místa

3.1.2019, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je mi 76 let. Protože v lednu 2019 uplyne 10 let zaplaceného nájmu hrobového místa na hřbitově ve Vršovicích, zajel jsem na správu hřbitovů Vinohradská 2807, abych nájem zaplatil na další období, jak jsem činil doposud. Současně jsem ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Umístění provozovny pohřební službyGarance

3.12.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle § 6 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů platí, že chladicí a mrazicí zařízení zřízená v souladu s § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 256/2001 Sb. a místnost pro úpravu těla zemřelého zřízená…
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele
Nejčtenější

Vypravitel pohřbu a stát v řízení o pozůstalostiGarance

1.10.2015, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nezřídka se stává, že zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty. Nemá tak právního nástupce, který by vstupoval do jeho práv a povinností. Při splnění těchto podmínek pro zastavení řízení o pozůstalosti se zůstavitelův nepatrný majetek nabývá rozhodnutím…
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1560Garance

1.2.2016, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z vážných důvodů lze správce pozůstalosti odvolat. Toto ustanovení se vztahuje na správce ustanoveného zůstavitele v pořízení pro případ smrti, ale také na správce pozůstalosti jmenovaného rozhodnutím soudu.
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

K velké novele zákona o pohřebnictvíGarance

6.9.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 1. září 2017 nabývá účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon o pohřebnictví nebo ZPOH”). Mezi související…
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Aplikace GDPR v pohřebnictvíGarance

21.5.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Před dvěma lety bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Nařízení EU č. 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinné od 25. května 2018 (dále jen „GDPR”). Zpracování osobních údajů zemřelých osob nejsou předmětem právní ochrany zakotvené…
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Smlouva o nájmu hrobového místaGarance

1.1.2016, Mgr. Miroslava Sobková, Zdroj: Verlag Dashöfer
SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA Smluvní strany: Obec …..……………………………………..… se sídlem ………………………………………. IČO ……………………………………………... e-mail …………………………………………... číslo účtu ………………………………………. zastoupená ……………………………………. jako provozovatel veřejného ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele
Nejnovější Právní předpisy
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA