Pohřebnictví.cz LIVE

 

Nejhledanější slova

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
20.2.2019 - podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za leden

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 19.2.2019
 1 EUR25,72 CZK (0)
 1 USD22,77 CZK (+0,07)
 1 GBP29,5 CZK (+0,15)
 100 RUB34,4 CZK (+0,08)
 100 JPY20,56 CZK (+0,02)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

 

Předpověď počasí

 

Nejnovější

Řád pohřebiště

7.2.2019, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chtěla bych se zeptat, do kdy musí být vyhotoven nový Řád pohřebiště? A do kdy nejdéle musí být předložen před schválením radou města na KÚ? ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D K Vašim dotazům lze obecně říci, že všichni provozovatelé pohřebišť jsou povinni uvést ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Darování hrobky městu

16.1.2019, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Občan našeho města má v nájmu na městském hřbitově starou hrobku. Nyní se rozhodl, že ji chce darovat městu. Co všechno musí městský úřad udělat? Vyhotovit darovací smlouvu, provést převod do majetku města, cenový odhad,...? K Vašemu ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Prodloužení smlouvy o nájmu hrobového místa

3.1.2019, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je mi 76 let. Protože v lednu 2019 uplyne 10 let zaplaceného nájmu hrobového místa na hřbitově ve Vršovicích, zajel jsem na správu hřbitovů Vinohradská 2807, abych nájem zaplatil na další období, jak jsem činil doposud. Současně jsem ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Umístění provozovny pohřební službyGarance

3.12.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle § 6 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů platí, že chladicí a mrazicí zařízení zřízená v souladu s § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 256/2001 Sb. a místnost pro úpravu těla zemřelého zřízená…
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3Garance

1.12.2018, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle Důvodové zprávy Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku.1 jsou v ustanovení § 3 obsaženy základní zásady, jimiž byl zákonodárce veden při tvorbě občanského zákoníku, ve snaze předejít tomu, aby nový soukromoprávní kodex postrádal jej…
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2Garance

1.12.2018, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
V ustanovení § 2 zákonodárce nově stanoví základní výkladová pravidla. Ač to Důvodová zpráva Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku.1 výslovně neuvádí, též při formulaci tohoto ustanovení byl zákonodárce pravděpodobně inspirován…
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Uložení urny po sociálním pohřbu na veřejném pohřebišti

19.11.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme na MěÚ 2 urny s popelem zesnulých a vyřizovali jsme sociální pohřeb. O urny se nikdo nepřihlásil. Nemáme obecní hrobku, ani hrob, ale máme rozptylovou loučku. Můžeme cca po 1 roce, když se o urny nikdo nepřihlásí, provést rozptyl ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Proplacení sociálního pohřbu

12.11.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kam se máme obrátit s žádostí o formulář na proplacení sociálního pohřbu? Obec platila pohřeb a je prý možné si zažádat o úhradu na Ministerstvu pro místní rozvoj. Kde je tento formulář k dispozici? Dědicové mají zákonnou povinnost ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Jména uložených na náhrobní desce

9.11.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je nutné uvádět na náhrobní desce jména všech uložených? Právní řád České republiky, ani zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“), ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Přechod nájmu hrobového místa

25.10.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
V případě, že zůstavitel nestanovil osobu, na kterou přechází nájem, jaký doklad nebo sdělení je dostačující k přechodu nájmu hrobového místa dle § 25 odst. 5? Právní vyvratitelná domněnka je, že zůstavitel stanovil osobu, na kterou ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele
Nejčtenější

Vypravitel pohřbu a stát v řízení o pozůstalostiGarance

1.10.2015, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nezřídka se stává, že zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty. Nemá tak právního nástupce, který by vstupoval do jeho práv a povinností. Při splnění těchto podmínek pro zastavení řízení o pozůstalosti se zůstavitelův nepatrný majetek nabývá rozhodnutím…
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Co přináší zákon o pohřebnictví pro obceGarance

24.11.2017, Mgr. Miroslava Sobková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro obce znamená nová úprava zákona o pohřebnictví úpravu vedení či vytvoření několika nových evidencí v oblasti provozování veřejného pohřebiště. Evidence související s provozováním pohřebiště musí být vedena ve formě svázané knihy, postačí však, pokud je…
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

K velké novele zákona o pohřebnictvíGarance

6.9.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 1. září 2017 nabývá účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon o pohřebnictví nebo ZPOH”). Mezi související…
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1537Garance

27.4.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Toto ustanovení se dočkalo novelizace s účinností od 28. 2. 2017. Jeho předchozí znění obsahovalo druhou větu, tj. „… pořizuje-li závěť v této formě osoba nevidomá nebo osoba se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psát, použije se § 1535 obdobně”.…
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Smlouva o nájmu hrobového místaGarance

1.1.2016, Mgr. Miroslava Sobková, Zdroj: Verlag Dashöfer
SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA Smluvní strany: Obec …..……………………………………..… se sídlem ………………………………………. IČO ……………………………………………... e-mail …………………………………………... číslo účtu ………………………………………. zastoupená ……………………………………. jako provozovatel veřejného ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele
Nejnovější Právní předpisy
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA