Pohřebnictví.cz LIVE

 

Nejhledanější slova

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 10.12.2018
 1 EUR25,87 CZK (+0,02)
 1 USD22,64 CZK (-0,09)
 1 GBP28,66 CZK (-0,35)
 100 RUB34,08 CZK (+0,01)
 100 JPY20,08 CZK (-0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

 

Předpověď počasí

 

Nejnovější

Umístění provozovny pohřební službyGarance

3.12.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle § 6 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů platí, že chladicí a mrazicí zařízení zřízená v souladu s § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 256/2001 Sb. a místnost pro úpravu těla zemřelého zřízená…
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2Garance

1.12.2018, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
V ustanovení § 2 zákonodárce nově stanoví základní výkladová pravidla. Ač to Důvodová zpráva Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku.1 výslovně neuvádí, též při formulaci tohoto ustanovení byl zákonodárce pravděpodobně inspirován…
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3Garance

1.12.2018, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle Důvodové zprávy Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku.1 jsou v ustanovení § 3 obsaženy základní zásady, jimiž byl zákonodárce veden při tvorbě občanského zákoníku, ve snaze předejít tomu, aby nový soukromoprávní kodex postrádal jej…
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Uložení urny po sociálním pohřbu na veřejném pohřebišti

19.11.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme na MěÚ 2 urny s popelem zesnulých a vyřizovali jsme sociální pohřeb. O urny se nikdo nepřihlásil. Nemáme obecní hrobku, ani hrob, ale máme rozptylovou loučku. Můžeme cca po 1 roce, když se o urny nikdo nepřihlásí, provést rozptyl ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Proplacení sociálního pohřbu

12.11.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kam se máme obrátit s žádostí o formulář na proplacení sociálního pohřbu? Obec platila pohřeb a je prý možné si zažádat o úhradu na Ministerstvu pro místní rozvoj. Kde je tento formulář k dispozici? Dědicové mají zákonnou povinnost ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Jména uložených na náhrobní desce

9.11.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je nutné uvádět na náhrobní desce jména všech uložených? Právní řád České republiky, ani zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“), ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Přechod nájmu hrobového místa

25.10.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
V případě, že zůstavitel nestanovil osobu, na kterou přechází nájem, jaký doklad nebo sdělení je dostačující k přechodu nájmu hrobového místa dle § 25 odst. 5? Právní vyvratitelná domněnka je, že zůstavitel stanovil osobu, na kterou ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Sociální pohřeb obce

6.8.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obec zařizovala a hradila pohřeb zemřelé, která nemá žádné příbuzné. Prý je možné si zažádat o dotaci na tento pohřeb. Obecně lze konstatovat, že problematiku úhrady nákladů na tzv. „sociální pohřeb obce“ upravuje ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Liberec po 100 letech spravuje krematorium svépomocí, už má následovníkyGarance

17.7.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Liberecký magistrát s účinností od 1. července odmítl nadále provozovat nejstarší krematorium v zemi prostřednictvím externího správce. Pozůstalým díky tomu nabízí levnější obřady a snížením počtu kremací zlepšuje životní prostředí ve městě.
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Nájemní smlouva na hrobové místo

28.6.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je nutné, aby byl na nájemní smlouvě na hrobové místo, která je zasílána poštou, úředně ověřený podpis? Smlouva o nájmu hrobového místa nemusí být nijak úředně ověřena. Obecně jsou smlouvy platné podpisem obou stran a žádná autorita ...
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele
Nejčtenější

Vypravitel pohřbu a stát v řízení o pozůstalostiGarance

1.10.2015, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nezřídka se stává, že zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty. Nemá tak právního nástupce, který by vstupoval do jeho práv a povinností. Při splnění těchto podmínek pro zastavení řízení o pozůstalosti se zůstavitelův nepatrný majetek nabývá rozhodnutím…
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Co přináší zákon o pohřebnictví pro obceGarance

24.11.2017, Mgr. Miroslava Sobková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro obce znamená nová úprava zákona o pohřebnictví úpravu vedení či vytvoření několika nových evidencí v oblasti provozování veřejného pohřebiště. Evidence související s provozováním pohřebiště musí být vedena ve formě svázané knihy, postačí však, pokud je…
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

K velké novele zákona o pohřebnictvíGarance

6.9.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 1. září 2017 nabývá účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon o pohřebnictví nebo ZPOH”). Mezi související…
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1560Garance

1.2.2016, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z vážných důvodů lze správce pozůstalosti odvolat. Toto ustanovení se vztahuje na správce ustanoveného zůstavitele v pořízení pro případ smrti, ale také na správce pozůstalosti jmenovaného rozhodnutím soudu.
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele

Aplikace GDPR v pohřebnictvíGarance

21.5.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Před dvěma lety bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Nařízení EU č. 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinné od 25. května 2018 (dále jen „GDPR”). Zpracování osobních údajů zemřelých osob nejsou předmětem právní ochrany zakotvené…
více
ZámekPřístupné pro: předplatitele
Nejnovější Právní předpisy
  • 270/2018 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 7.12.2018 v částce č. 137)
  • 271/2018 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 7.12.2018 v částce č. 137)
  • 272/2018 Sb. o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území (vyšlo dne: 7.12.2018 v částce č. 137)
  • 273/2018 Sb. novela nař. vl. č. 567/2006 Sb. (vyšlo dne: 7.12.2018 v částce č. 138)
  • 274/2018 Sb. novela vyhl. č. 416/2004 Sb. (vyšlo dne: 7.12.2018 v částce č. 138)
  • 275/2018 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa (vyšlo dne: 7.12.2018 v částce č. 138)
  • 276/2018 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 7.12.2018 v částce č. 138)
  • 277/2018 Sb. novela vyhl. č. 389/2017 Sb. (vyšlo dne: 7.12.2018 v částce č. 139)
  • 278/2018 Sb. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025, FIX % (vyšlo dne: 7.12.2018 v částce č. 139)
  • 279/2018 Sb. novela vyhl. č. 419/2013 Sb. (vyšlo dne: 7.12.2018 v částce č. 140)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA