dnes je 27.5.2020

Nejnovější

Doklady potřebné k uložení urny na veřejném pohřebišti

25.5.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Existuje nějaká metodika pro provozovatele pohřebišť, která by jednotně udávala, jaké dokumenty může správa hřbitova vyžadovat od pozůstalých k uložení urny do hrobu? Bohužel praxe je taková, že co správa, to rozdílný výklad zákona. Konkrétně se ptám, zda je ...

Přístupné pro: předplatitele

Lesní hřbitov

13.5.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost XYZ, s. r. o. řeší management plán pro Lesní hřbitov v Hradci Králové. Zadavatelem je statutární město. Pro území byl v roce 1938 vytvořen celkový návrh v podrobnosti prováděcího projektu. Část návrhu byla realizována a dnes představuje funkční ...

Přístupné pro: předplatitele

Pohřebnictví v pandemii covid-19Garance

9.4.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tělo zemřelého samo o sobě nevykazuje známky koronaviru SARS-CoV-2. Je zde zpravidla k dispozici test provedený za života zemřelé osoby nebo podezření na přítomnost této infekční nemoci s ohledem na anamnestické údaje o pobytu osoby před úmrtím v endemické…

Přístupné pro: předplatitele

Ceny nájemného

18.3.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Letos poprvé jsme převzali do správy hřbitov na vesnici. Dosud byl ve správě církve a neexistuje žádná evidence hrobů, ani kalkulace cen nájemného. Mohl byste nám poradit, jak tyto ceny stanovit (výdaje za rok 2019 dáme dohromady, ale budou hodně nízké, nemáme ...

Přístupné pro: předplatitele

Církevní hřbitov bez provozovatele

12.3.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěla bych požádat o stanovisko ve věci správy veřejného pohřebiště, které je ve vlastnictví církve. Na tomto pohřebišti se již 50 let nepohřbívá, nicméně je to stále veřejně přístupné místo (součást areálu u kostela), jsou zde hrobová místa, která jsou ...

Přístupné pro: předplatitele

Archivace Listu o prohlídce zemřelého

27.2.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Musíme mít při pohřbu do země doložen List o prohlídce zemřelého? Jakou dobu tento doklad musíme archivovat? ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D Děkuji za Váš dotaz, s nímž se na mne obrací více správců pohřebišť, kteří spolu s tím, že zajišťují správu, údržbu a chod ...

Přístupné pro: předplatitele

Výklad pojmu Provozování pohřební službyGarance

20.2.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz: Podle § 6 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. , o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen „ zákon o pohřebnictví ”) platí, že provozování pohřební služby zahrnuje  „činnosti spojené s úpravou lidských ...

Přístupné pro: předplatitele
více článků
Nejčtenější

K velké novele zákona o pohřebnictvíGarance

6.9.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. září 2017 nabývá účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon o pohřebnictví nebo ZPOH”). Mezi související…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1560Garance

1.2.2016, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z vážných důvodů lze správce pozůstalosti odvolat. Toto ustanovení se vztahuje na správce ustanoveného zůstavitele v pořízení pro případ smrti, ale také na správce pozůstalosti jmenovaného rozhodnutím soudu.

Přístupné pro: předplatitele

Vypravitel pohřbu a stát v řízení o pozůstalostiGarance

1.10.2015, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezřídka se stává, že zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty. Nemá tak právního nástupce, který by vstupoval do jeho práv a povinností. Při splnění těchto podmínek pro zastavení řízení o pozůstalosti se zůstavitelův nepatrný majetek nabývá rozhodnutím…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 117Garance

27.4.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 117 zákona č. 89/2012 Sb. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník, s účinností ke dni 28.2.2017 Předchozí § Následující §č. 89/2012 Sb....§ 117(zrušen zák. č. 460/2016 Sb. k 28.2.2017)Souhlas s pitvou nebo s použitím svého těla po smrti pro potřeby ...

Přístupné pro: předplatitele

Smlouva o nájmu hrobového místaGarance

1.1.2016, Mgr. Miroslava Sobková, Zdroj: Verlag Dashöfer

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA Smluvní strany: Obec …..……………………………………..… se sídlem ………………………………………. IČO ……………………………………………... e-mail …………………………………………... číslo účtu ………………………………………. zastoupená ……………………………………. jako provozovatel veřejného ...

Přístupné pro: předplatitele
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 33/2020 Sb. novela zák. č. 90/2012 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 13.2.2020 v částce č. 16)
  • 163/2020 Sb. novela zák. č. 89/2012 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 15.4.2020 v částce č. 60)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Psychologické pasti peněz

27.5.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Finanční hodnota peněz je stejná, bez ohledu na to, odkud přicházejí nebo na co je vydáváme. Psychologicky vzato to však většinou neplatí. Lidé totiž s penězi často zacházejí podle toho, do jaké „mentální škatulky“ je zařadili. A nakládají tak s nimi způsobem, který přestává být rozumný. Cílem semináře je ukázat, jak se vyvarovat psychologicky podmíněným chybám při nakládání se penězi, a to v osobním i pracovním životě.

BOZP na staveništi

29.5.2020, On-line, Ing. Jindřich Pater

On-line seminář bude věnován tématům koordinátor BOZP na staveništi, plán BOZP na staveništi a oznámení oblastnímu úřadu práce o zahájení prací.

Školení BOZP a PO zaměstnanců a další povinná poskytování informací o BOZP

19.6.2020, On-line, Tomáš Neugebauer

On-line seminář přinese informace nejen pro ty, jež si školení chtějí provádět sami, ale též i pro ty, kteří si jejich provedení chtějí objednat. Hovořeno nebude jen o školeních BOZP a PO, ale též i o profesních odborných školeních - řidičů motorových vozidel, svářečů, elektrikářů atd., jakož i o povinném poskytování dalších informací o BOZP zaměstnancům. Tedy o rizicích při práci, o přijatých opatřeních, o kategorizaci prací atd. Také bude řešena problematika školení zaměstnanců-cizinců, školení formou e-learningu, praktického výcviku.

Od nás pro vás

Zkuste si vyplnit kvíz z oboru pohřebnictví, jehož cílem je odlehčit jinak ponuré téma.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
26.5.2020 - poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za duben 2017
Kurzy měn 25.5.2020
 1 EUR27,28 CZK (+0,07)
 1 USD25 CZK (+0,06)
 1 GBP30,47 CZK (+0,1)
 100 RUB34,82 CZK (-0,1)
 100 JPY23,22 CZK (+0,02)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Předpověď počasí