dnes je 5.3.2021

Nejnovější

Komentář v pohřebnictví: bláto, nebo louže?Garance

2.3.2021, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Lidé se v dnešních pluralistických společnostech výrazně liší v pojetí důstojného pohřbu a silně spolu nesouhlasí ve způsobu, jak nejlépe pohřbívat. Liberální přístup byl právě i snahou vyčlenit v 90. letech právní úpravu pohřebnictví v České republice…

Přístupné pro: předplatitele

Krizové opatření vlády v pohřebnictvíGarance

10.2.2021, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohřbívání v době pandemie covidu-19 věnují naše televizní i rozhlasové stanice v hlavních zprávách a diskusních pořadech nemálo času, svůj prostor tento obor získává i na stránkách novin a webů. Divák, posluchač či čtenář se spíše dozvídá o jeho slupce,…

Přístupné pro: předplatitele

Zákonný rozdíl mezi provozem a správou hřbitova a uplatňování DPHGarance

5.1.2021, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Je nesnadné zůstat lhostejný k jedinému dostupnému komentáři zveřejněnému před pěti lety v ASPI (automatizovaný systém právních informací), a to konkrétně k § 18 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (PohřZ). Viz Pavel VETEŠNÍK, Eva STRÁNSKÁ a…

Přístupné pro: předplatitele

Pohřebnictví jako první spustilo Jednotnou digitální bránu EUGarance

16.12.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednotná digitální brána propojí systémy eGovernmentu v rámci Evropské unie. Jako první mezi českými ministerstvy v tomto propojení uspělo Ministerstvo pro místní rozvoj s agendou pohřebnictví.

Přístupné pro: předplatitele

Jak uplatnit právo na důstojné uložení urny?

16.12.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V dubnu 2020 mi zemřela matka. Jsem objednatelem pohřbu. Bratr vyzvedl urnu s tím, že mi zaměstnankyně pohřebního ústavu volala a já jsem v dobré vůli souhlasila s tím, že bratr urnu vyzvedne. Plnou moc jsem nepodepisovala (nejsem si toho vědoma). Nyní, tedy po více jak 7 měsících, mi bratr stále odmítá ...

Přístupné pro: předplatitele
více článků
Nejčtenější

Přemístění urny po skončení nájmu urnového místa

30.6.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na krajském úřadě se nemůžeme dohodnout a sjednotit, jaký je správný postup v tomto případě: když skončí nájem urnového místa, může si nájemce urnu odnést automaticky nebo na to musí mít souhlas správce, když skončí nájem? ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D Urnu nemůže nájemce hrobového místa, kterému končí ...

Přístupné pro: předplatitele

Komu patří urna?

23.10.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

... ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D Komu náleží po zpopelnění urna? Vypraviteli pohřbu, i když není příbuzný (partnerka zemřelého) nebo rodině, která se ale zařizování pohřbu zřekla? A kdo má právo rozhodnout, jak se s urnou dále naloží? Jako partnerka zemřelého a zároveň vypravitelka pohřbu máte právo urnu s ...

Přístupné pro: předplatitele

Vydání urny ze sociálního pohřbu

9.9.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V roce 2015 byl zajištěn sociání pohřeb a urna s lidskými ostatky byla uložena do společného hrobu. Nyní v roce 2020 se ozval jeden z příbuzných, že by si urnu chtěl uložit do svého hrobu. Jednalo by se o přesunutí v rámci hřbitova. Je to možné? V případě, že ano, co je třeba k tomuto předložit, kdo ...

Přístupné pro: předplatitele

Nájemní smlouva na hrobové místo

28.6.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

... ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D Je nutné, aby byl na nájemní smlouvě na hrobové místo, která je zasílána poštou, úředně ověřený podpis? Smlouva o nájmu hrobového místa nemusí být nijak úředně ověřena. Obecně jsou smlouvy platné podpisem obou stran a žádná autorita je stvrzovat nemusí. Smlouva o nájmu hrobového ...

Přístupné pro: předplatitele

Povolení k uložení rakve

12.3.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

... ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D Jakou formu by mělo mít povolení Městského (obecního) úřadu k uložení rakve do hrobu. Toto povolení požaduje na Městském úřadu pohřební služba, aby mohla uložit rakev do hrobu. Formu povolení městského (obecního) úřadu k uložení rakve do hrobu pro provozovatele pohřební služby ...

Přístupné pro: předplatitele
více článků
Nejnovější právní předpisy
Semináře - aktuální nabídka

Druhy pracovnělékařských prohlídek

10.3.2021, On-line, Robert Křepinský

On-line seminář podrobně probere aktuální úpravu náležitosti jednotlivých typů pracovnělékařských prohlídek se zaměřením na povinnosti zaměstnavatele.

Zajištění BOZP a PO v malé firmě

12.3.2021, On-line, Tomáš Neugebauer

Též malé firmy, které nemají více než dvacet pět zaměstnanců, jsou povinni pro ně zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Jak se vyvarovat destruktivní komunikace

19.3.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem webináře je upozornit na hlavní typy „destruktivní komunikace“, jež ničí vztahy mezi lidmi, i na to jak se jich vyvarovat.

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

25.3.2021, On-line, JUDr. Dana Římanová

Nová legislativa odpadového hospodářství přichází se zásadní změnou - rozděluje stávající zákon o odpadech na dva samostatné předpisy, a to zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Oba předpisy se však vzájemně ovlivňují.

Od nás pro vás

Zkuste si vyplnit kvíz z oboru pohřebnictví, jehož cílem je odlehčit jinak ponuré téma.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
5.3.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za únor
Kurzy měn 4.3.2021
 1 EUR26,21 CZK (+0,07)
 1 USD21,77 CZK (+0,09)
 1 GBP30,37 CZK (+0,11)
 100 RUB29,57 CZK (+0,16)
 100 JPY20,28 CZK (-0,01)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...