dnes je 30.11.2022

Pohřebnictví jako první spustilo Jednotnou digitální bránu EUGarance

16.12.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednotná digitální brána propojí systémy eGovernmentu v rámci Evropské unie. Jako první mezi českými ministerstvy v tomto propojení uspělo Ministerstvo pro místní rozvoj s agendou pohřebnictví.

Přístupné pro: předplatitele

Jak uplatnit právo na důstojné uložení urny?

16.12.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Zvýšení kvalifikace v pohřebnictvíGarance

6.7.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

K získání profesní kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků jsem se odhodlával několik let. Nejsem zaměstnanec pohřební služby, ani ji nehodlám provozovat. Při přípravě pohřbu svého otce v únoru 2020 jsem jako vypravitel pohřbu využil…

Přístupné pro: předplatitele

Pohřebnictví v pandemii covid-19Garance

9.4.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tělo zemřelého samo o sobě nevykazuje známky koronaviru SARS-CoV-2. Je zde zpravidla k dispozici test provedený za života zemřelé osoby nebo podezření na přítomnost této infekční nemoci s ohledem na anamnestické údaje o pobytu osoby před úmrtím v endemické…

Přístupné pro: předplatitele

Vyplacení hrobového místa

8.11.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komu patří urna?

23.10.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Dědění hrobového místa

8.9.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1537Garance

27.4.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení se dočkalo novelizace s účinností od 28. 2. 2017. Jeho předchozí znění obsahovalo druhou větu, tj. „… pořizuje-li závěť v této formě osoba nevidomá nebo osoba se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psát, použije se § 1535 obdobně”.…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1607Garance

1.2.2016, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vypravitel pohřbu a stát v řízení o pozůstalostiGarance

1.10.2015, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezřídka se stává, že zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty. Nemá tak právního nástupce, který by vstupoval do jeho práv a povinností. Při splnění těchto podmínek pro zastavení řízení o pozůstalosti se zůstavitelův nepatrný majetek nabývá rozhodnutím…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1689Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Známým věřitelem se míní věřitel, který svoji pohledávku, tj. dluh zůstavitele, řádně přihlásil do řízení o pozůstalosti. Takového věřitele má soud povinnost vyrozumět o tom, že je nařízen soupis a jak proběhne jeho…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1694Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1693Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1697Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1686Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1700Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1688Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1687Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1695Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1696Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1690Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1691Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1698Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1692Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1699Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1596Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zůstavitel může také dědici nebo spoludědicům zanechat přednostní odkaz; vzhledem k tomuto odkazu se budou posuzovat jako odkazovníci.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1597Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odkazy připadají k tíži všem dědicům (podle poměru jejich podílů, a to i tehdy, byla-li odkázána věc náležející jednomu ze spoludědiců). To se neuplatí v případě, že zůstavitel výslovně přikáže splnění odkazu jednotlivému spoludědici nebo…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1587Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Podmínky v dědické smlouvě]    Ustanovení o podmínkách v dědické smlouvě se obrací na obecnou právní úpravu § 548 a § 549 NOZ (oproti úpravě podmínek závěti, viz § 1561 a násl. NOZ, obsahující vlastní ustanovení).    Rozdíl je v pojetí splnění…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1632 - Splnění poslední vůle správcem pozůstalostiGarance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úkony uvedené v § 1630 odst. 1 NOZ nemá dědic povinnost vykonat („nechce-li dědic věnovat splnění poslední vůle svůj čas a námahu“). V rámci poskytnuté ochrany má právo požádat soud o jmenování správce pozůstalosti, který příslušné činnosti…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1502Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 1502 stanoví, že ve všech případech, kdy se zůstavitel v závěti zřejmě přepočetl, se provede dělení tak, aby byla jeho vůle naplněna co nejlépe. Toto ustanovení odpovídá obecnému výkladovému pravidlu týkajícímu se závěti…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1538Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Povinnost přesvědčit se, zda se projev poslední vůle děje s rozvahou, vážně a bez donucení]    Kdo sepisuje veřejnou listinu o závěti, má povinnost přesvědčit se, zda se projev poslední vůle děje s rozvahou, vážně a bez donucení.    Tato povinnost…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1636 - Druhá třída dědicůGarance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Druhá dědická třída navazuje na vymezení první třídy dědiců. V první dědické třídě dědí rovným dílem zůstavitelův manžel či partner a zůstavitelovy děti, respektive potomci zůstavitelových dětí z titulu práva reprezentace. Pokud však …

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1490 - Vzdání se dědictvíGarance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Dědické právo dědici vzniká smrtí zůstavitele – za podmínky, že dědic ve stanovené lhůtě dědictví neodmítne (viz § 1485 NOZ a násl.). Institut vzdání se dědictví vychází z úvahy, že neodmítl-li dědic dědictví, náleží mu…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1506Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 1506 NOZ s uvolněným dědickým podílem přecházejí na toho, komu přiroste, omezení s ním spojená.    Dědici, jemuž podíl přirostl, patří to, co bylo zůstaveno osobě, na jejíž místo vstoupil, neboť tato osoba, která byla původně…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1576Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pořízení nové závěti    [Zrušení závěti pořízením nové závěti]    Pořízením pozdější závěti (bez ohledu na formu, byla-li pořízena platně) se dřívější závěť ruší v rozsahu, v jakém nemůže vedle pozdější závěti obstát. Jak napovídá text („… se dřívější…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1585Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Dědickou smlouvou nelze pořídit o celé pozůstalosti. Zákon ukládá, že čtvrtina pozůstalosti musí zůstat volná, aby o ní zůstavitel mohl pořídit podle své zvlášť projevené vůle. Jak však uvádí důvodová zpráva k NOZ – má-li být tato…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1590Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Zrušení povinností zůstavitele z dědické smlouvy]    V případě závěti může dědic své pořízení pro případ smrti jednostranně zrušit odvoláním nebo pořízením novější závěti. V případě dědické smlouvy je však zohledněn její smluvní charakter. Své…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1549Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k povaze závětí privilegovaných, tedy pořízených s významnými úlevami oproti závětím pořízeným běžnou formou, je omezena jejich platnost z hlediska času.    Závěť pořízená podle § 1542 NOZ pozbývá platnosti uplynutím dvou týdnů, závěť…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1528Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Výjimka z nezpůsobilosti k pořízení závěti při pořízení formou veřejné listiny    Kdo byl ve svéprávnosti omezen, může v rámci omezení pořizovat jen formou veřejné listiny. V této souvislosti § 1538 NOZ uvádí, že kdo sepisuje…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1592Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 3020 části třetí NOZ (pojednávající o tzv. absolutních majetkových právech, kam spadá i dědické právo) o manželství a o právech a povinnostech manželů platí obdobně pro registrované partnerství a práva a povinnosti…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1509Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo náhradníka odpovídá právu osoby, na jejíž místo vstoupil, v souvislosti s tím, že osoba povolaná před ním jako dědic na své místo nenastoupila. Z toho titulu na náhradníka dopadají i omezení, jimiž zůstavitel původně povolaného dědice …

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1643Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Toto ustanovení vymezuje, kdo je nepominutelným dědicem, tedy kdo má právo na povinný díl. Zůstavitel ve svém pořízení pro případ smrti primárně nesmí opomenout své děti, tj. své dcery a syny. Pokud by dcery a synové nedědili (a to z…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1603Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Má se za to, že odkaz nebyl odvolán, pokud odkázanou věc nabyla jiná osoba nebo byla-li odkázaná věc zničena, a to mimo vůli zůstavitele. V tomto případě odkaz trvá a odkazovník má nárok na vyplacení peněžité náhrady.    Obdobně se má za to, že…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1624Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Splatnost odkazů]    K odst. 1    Odkaz jednotlivých věcí z pozůstalosti a odkaz práv vztahujících se k takovým věcem může odkazovník požadovat ihned. Obdobně, jsou-li předmětem odkazu menší odměny pro zaměstnance a odkazy veřejně prospěšné,…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1602Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobně jako závěť lze odvolat i odkaz (např. projevem vůle učiněným ve formě předepsané pro pořízení závěti nebo zničením listiny, kterou je odkaz zřízen). Zákon navíc pamatuje i na situace, kdy se má za to, že odkaz byl odvolán, a to tehdy,…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1600Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zůstavitel může odkazem pamatovat i na určitou skupinu osob (vymezení například jako příbuzní či chudí) nebo na veřejně prospěšný, dobročinný či podobný účel. Sám může určit, jak a které z těchto osob nebo účelů mají být poděleny. Toto …

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1642Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Testovací svoboda    Každá osoba má právo svobodně rozhodovat o tom, jak bude naloženo s jejím jměním po její smrti, hovoříme o takzvané testovací svobodě. Každý tak může učinit pořízení pro případ smrti (může tedy sepsat závěť, uzavřít dědickou…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1630Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Je-li čistá pozůstalost odkazy obtížena tak, že je téměř vyčerpána (nebo výše odkazů pozůstalost dokonce převyšuje), a dědic neuplatní právo podle § 1598 NOZ (právo, aby odkazy byly příslušným poměrem zkráceny), věc je řešena s…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1654Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Právo nepominutelného dědice na povinný díl není právem na podíl z pozůstalosti, nýbrž právem na peněžní částku rovnající se hodnotě povinného dílu. Pokud tedy zůstavitel nerespektuje právo nepominutelného dědice na povinný díl,…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1551Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle předchozího ObčZ neměly podmínky připojené k závěti právní důsledky (§ 478 ObčZ). NOZ však volí opačný přístup, kdy vychází z pojetí, že je účelné dát zůstaviteli možnost, aby dal pokyny, jak uspořádat majetkové poměry vzešlé z jeho…

Přístupné pro: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...