dnes je 25.2.2024

K první kasační stížnosti na přestupek proti zákonu o pohřebnictví (2. část)Garance

15.12.2023, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

První část článku o provozovateli krematoria s obřadní síní, který pozůstalým nedovolil rozloučit se se svým blízkým zemřelým, jsme uzavřeli tím, že oprávněně lze obřad zrušit pouze z velmi vážného technického důvodu, je-li ohrožen život a bezpečí jeho…

Přístupné pro: předplatitele

K první kasační stížnosti na přestupek proti zákonu o pohřebnictví (1. část)Garance

12.12.2023, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozovatel krematoria se smuteční síní neumožnil pozůstalým rozloučit se se svým blízkým zemřelým, přestože obřad byl řádně objednaný a předem uhrazený. Těsně před zahájením rozloučení shromážděným hostům znemožnil vstup do obřadních prostor. Co bylo důvodem…

Přístupné pro: předplatitele

Vzor dodatku k nájemní smlouvě k hrobu č. ....Garance

21.6.2023, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Žádost o přechod nájemní smlouvy po úmrtí nájemce hrobuGarance

21.6.2023, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

K přechodu nájmu na nové nájemce hrobového místa dochází ze zákona (ex lege), pozůstalostní řízení ani žádný jiný úkon není třeba (tzn. není potřeba uzavírat dodatek k nájemní smlouvě). Na druhé straně musí být postaveno oboustranně na jisto, kdo pokračuje…

Přístupné pro: předplatitele

Pohřebnictví jako první spustilo Jednotnou digitální bránu EUGarance

16.12.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednotná digitální brána propojí systémy eGovernmentu v rámci Evropské unie. Jako první mezi českými ministerstvy v tomto propojení uspělo Ministerstvo pro místní rozvoj s agendou pohřebnictví.

Přístupné pro: předplatitele

Jak uplatnit právo na důstojné uložení urny?

16.12.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Zvýšení kvalifikace v pohřebnictvíGarance

6.7.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

K získání profesní kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků jsem se odhodlával několik let. Nejsem zaměstnanec pohřební služby, ani ji nehodlám provozovat. Při přípravě pohřbu svého otce v únoru 2020 jsem jako vypravitel pohřbu využil…

Přístupné pro: předplatitele

Pohřebnictví v pandemii covid-19Garance

9.4.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tělo zemřelého samo o sobě nevykazuje známky koronaviru SARS-CoV-2. Je zde zpravidla k dispozici test provedený za života zemřelé osoby nebo podezření na přítomnost této infekční nemoci s ohledem na anamnestické údaje o pobytu osoby před úmrtím v endemické…

Přístupné pro: předplatitele

Vyplacení hrobového místa

8.11.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komu patří urna?

23.10.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Dědění hrobového místa

8.9.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1537Garance

27.4.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení se dočkalo novelizace s účinností od 28. 2. 2017. Jeho předchozí znění obsahovalo druhou větu, tj. „… pořizuje-li závěť v této formě osoba nevidomá nebo osoba se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psát, použije se § 1535 obdobně”.…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1607Garance

1.2.2016, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vypravitel pohřbu a stát v řízení o pozůstalostiGarance

1.10.2015, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezřídka se stává, že zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty. Nemá tak právního nástupce, který by vstupoval do jeho práv a povinností. Při splnění těchto podmínek pro zastavení řízení o pozůstalosti se zůstavitelův nepatrný majetek nabývá rozhodnutím…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1693Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1686Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1688Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1698Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1700Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1687Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1690Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1694Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1696Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1689Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Známým věřitelem se míní věřitel, který svoji pohledávku, tj. dluh zůstavitele, řádně přihlásil do řízení o pozůstalosti. Takového věřitele má soud povinnost vyrozumět o tom, že je nařízen soupis a jak proběhne jeho…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1699Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1697Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1692Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1691Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1695Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1572Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže ze splnění příkazu má prospěch více osob bez bližšího určení (například lidé bez domova na území určené obce), splní obtížená osoba příkaz vůči právnické osobě oprávněné chránit zájmy těchto osob. Takovou právnickou osobou by mohla…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1552Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Nepřihlížení k vedlejší doložce v souvislosti s manželstvím]    Nepřihlíží se k vedlejší doložce, kterou zůstavitel ukládá dědici nebo odkazovníku, aby uzavřel či neuzavřel manželství, popřípadě aby v manželství setrval, anebo aby manželství zrušil.…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1569Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příkaz    Zůstavitel může v závěti dědici (či odkazovníku) nařídit, aby se zanechaným majetkem či s jeho částí určitým způsobem nakládal nebo aby něco vykonal či něco opominul. Příkaz dědici či odkazovníku, aby vydal třetí osobě věc, je však odkazem…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1494Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závěť je nejběžnější způsob pořízení zůstavitele o pozůstalosti.    K odst. 1    Podle § 1494 NOZ je závěť odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti,…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1502Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 1502 stanoví, že ve všech případech, kdy se zůstavitel v závěti zřejmě přepočetl, se provede dělení tak, aby byla jeho vůle naplněna co nejlépe. Toto ustanovení odpovídá obecnému výkladovému pravidlu týkajícímu se závěti…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1516Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Svěřenské nástupnictví zanikne také tehdy, dojde-li k odpadnutí všech svěřenských nástupců a nenastane-li situace, pro kterou bylo svěřenecké nástupnictví…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1520Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požádá-li o to svěřenský nástupce, sestaví dědic bez zbytečného odkladu a za jeho přítomnosti v písemné formě inventář všeho, co děděním nabyl, uvede v něm den sestavení a vydá ho svěřenskému nástupci. Na žádost svěřenského nástupce musí být…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1522Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Nesvěřil-li zůstavitel při nařízení svěřenského nástupnictví dědici právo s dědictvím volně nakládat, může dědic zcizit nebo zatížit věc z toho, co děděním nabyl, jen se souhlasem svěřenského nástupce; souhlas vyžaduje formu…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1531Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Také zakládá-li se vůle zůstavitele jen na mylné pohnutce, způsobuje neplatnost ustanovení závěti, kterého se týká.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1594Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Odkaz – zřízení odkazu]    K odst. 1    Ustanovení § 1477 NOZ definuje osobu odlišnou od dědice, totiž odkazovníka. Rozdíl mezi těmito osobami je dán tím, že dědici náleží dědictví, a to celá pozůstalost nebo podíl na této pozůstalosti.…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1595Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odkaz může zřídit osoba způsobilá pořizovat závětí s výjimkou uvedenou v § 1595 věta druhá NOZ (zůstavitel nezpůsobilý pořizovat může ze svého majetku odkázat jinému jen předměty malé hodnoty).  Související ustanovení NOZ  § 1525 a násl. …

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1602Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobně jako závěť lze odvolat i odkaz (např. projevem vůle učiněným ve formě předepsané pro pořízení závěti nebo zničením listiny, kterou je odkaz zřízen). Zákon navíc pamatuje i na situace, kdy se má za to, že odkaz byl odvolán, a to tehdy,…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1621Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Odkázanou věc nabývá odkazovník způsobem, jakým se nabývá vlastnické právo. V případě věcí zapisovaných do veřejného seznamu se tak zapíše vlastnictví odkazovníka k odkázané věci do příslušného veřejného seznamu (např. katastr…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1563Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Uděluje -li se někomu právo s nemožnou rozvazovací podmínkou, nepřihlíží se k ní. Toto ustanovení odstavce 1 (částečně opakující § 548 odst. 1 NOZ) zabezpečuje, že ustanovení závěti obsahující takovou podmínku není…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1682Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Ve zvláštních případech, kdy:  některý z dědiců není svéprávný,některý z dědiců je neznámého pobytu,je obava, že je pozůstalost předlužena,věřitel navrhl odloučení pozůstalosti (věřitel, který osvědčí obavu z předlužení dědice, může…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1681Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Ujme-li se dědic plné správy pozůstalosti (přímo či zástupcem, za něž jsou v tomto případě považovány i osoby blízké), aniž je k tomu oprávněn, respektive s pozůstalostí nakládá tak, že znemožní věřitelům domoci se zjištění, jaký…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1678Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Kdo spravuje pozůstalost, vykonává její prostou správu ve smyslu § 1405 a násl. NOZ.    K odst. 2    Kdo spravuje pozůstalost, poskytne z ní splátky na zaopatření osobám, které na ně mají právo (§ 1665 a násl. NOZ).…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1519Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povolal-li zůstavitel svěřenského nástupce osobě, která není způsobilá pořizovat pro omezení svéprávnosti, zanikne svěřenské nástupnictví navždy, nabude-li tato osoba pořizovací způsobilost, ledaže zůstavitel projevil jinou vůli. K zániku…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1641 - Několikeré příbuzenstvíGarance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení reaguje na skutečnost, že NOZ rozšířil zákonné dědice o pátou a šestou dědickou třídu, což bude mít v praxi za důsledek, že dědit budou i vzdálenější příbuzní. To s sebou nese i možnost souběhu příbuzenství z více stran, tedy možnost…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1647Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ v tomto ustanovení přichází se zcela novým důvodem vydědění – zadluženost nepominutelného dědice či jeho marnotratnost, které dosahují takového rozsahu, že je obava, že se pro potomky nepominutelného dědice povinný díl nezachová. Jelikož k…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1673Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Právní síla dědických titulů (právních důvodů pro nabytí dědického práva) se uplatňuje v tomto pořadí:  dědění na základě dědické smlouvy (§ 1582 NOZ a násl.),dědění ze závěti (§ 1494 a násl. NOZ),dědění ze zákona (zákonná…

Přístupné pro: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...