dnes je 21.3.2023

Pohřebnictví jako první spustilo Jednotnou digitální bránu EUGarance

16.12.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednotná digitální brána propojí systémy eGovernmentu v rámci Evropské unie. Jako první mezi českými ministerstvy v tomto propojení uspělo Ministerstvo pro místní rozvoj s agendou pohřebnictví.

Přístupné pro: předplatitele

Jak uplatnit právo na důstojné uložení urny?

16.12.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Zvýšení kvalifikace v pohřebnictvíGarance

6.7.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

K získání profesní kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků jsem se odhodlával několik let. Nejsem zaměstnanec pohřební služby, ani ji nehodlám provozovat. Při přípravě pohřbu svého otce v únoru 2020 jsem jako vypravitel pohřbu využil…

Přístupné pro: předplatitele

Pohřebnictví v pandemii covid-19Garance

9.4.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tělo zemřelého samo o sobě nevykazuje známky koronaviru SARS-CoV-2. Je zde zpravidla k dispozici test provedený za života zemřelé osoby nebo podezření na přítomnost této infekční nemoci s ohledem na anamnestické údaje o pobytu osoby před úmrtím v endemické…

Přístupné pro: předplatitele

Vyplacení hrobového místa

8.11.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komu patří urna?

23.10.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Dědění hrobového místa

8.9.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1537Garance

27.4.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení se dočkalo novelizace s účinností od 28. 2. 2017. Jeho předchozí znění obsahovalo druhou větu, tj. „… pořizuje-li závěť v této formě osoba nevidomá nebo osoba se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psát, použije se § 1535 obdobně”.…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1607Garance

1.2.2016, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vypravitel pohřbu a stát v řízení o pozůstalostiGarance

1.10.2015, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezřídka se stává, že zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty. Nemá tak právního nástupce, který by vstupoval do jeho práv a povinností. Při splnění těchto podmínek pro zastavení řízení o pozůstalosti se zůstavitelův nepatrný majetek nabývá rozhodnutím…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1697Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1698Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1693Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1692Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1700Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1690Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1699Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1686Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1687Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1694Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1696Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1689Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Známým věřitelem se míní věřitel, který svoji pohledávku, tj. dluh zůstavitele, řádně přihlásil do řízení o pozůstalosti. Takového věřitele má soud povinnost vyrozumět o tom, že je nařízen soupis a jak proběhne jeho…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1691Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1688Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1695Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1551Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle předchozího ObčZ neměly podmínky připojené k závěti právní důsledky (§ 478 ObčZ). NOZ však volí opačný přístup, kdy vychází z pojetí, že je účelné dát zůstaviteli možnost, aby dal pokyny, jak uspořádat majetkové poměry vzešlé z jeho…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1544Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Závěť pořízená na palubě námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou ČR nebo letadla zapsaného v leteckém rejstříku v ČR]    K odst. 1    Má-li pro to zůstavitel vážný důvod, může na palubě námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1683Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže je v pozůstalosti nemovitá věc, která poskytuje dostatečnou jistotu [ve vazbě na rizika podle § 1682 odst. 1 písm. a) až e) NOZ], závěra se neprovede.  Související ustanovení NOZ  §…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1645Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zřeknutí se dědictví    V souladu s ustanovením § 1484 NOZ platí, že dědického práva se lze předem zříci smlouvou se zůstavitelem. Osoba, která se dědického práva zřekla, nedědí. Zřeknutím se dědického práva se rozumí i zřeknutí se práva na povinný…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1626Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Jestliže předmětem odkazu jsou dávky pravidelně splatné (ročně, měsíčně nebo jinak), nabude odkazovník právo k celkové částce, která připadá na celou dobu poskytování dávek, dožije-li se počátku této doby. Jednotlivé splátky jsou…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1603Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Má se za to, že odkaz nebyl odvolán, pokud odkázanou věc nabyla jiná osoba nebo byla-li odkázaná věc zničena, a to mimo vůli zůstavitele. V tomto případě odkaz trvá a odkazovník má nárok na vyplacení peněžité náhrady.    Obdobně se má za to, že…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1497Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zůstavitel musí svou vůli projevit tak určitě, že nestačí, aby jen přisvědčil návrhu, který mu byl učiněn.  Související ustanovení NOZ  § 1494 odst.…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1480Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 1480 NOZ se dědického práva, které má teprve vzniknout (dědické právo vzniká smrtí zůstavitele), lze jen zříci (§ 1484 NOZ); nelze je převést ani s ním jinak naložit.  Související ustanovení NOZ  §…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1476Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dědické tituly    Toto ustanovení vymezuje dědické tituly (v ObčZ § 461), tedy právní důvody pro nabytí dědického práva. NOZ mezi dědické tituly nově zařazuje (respektive vrací) dědickou smlouv u. Právní síla dědických titulů se uplatňuje v tomto …

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1484 - Zřeknutí se dědického právaGarance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Zřeknutí se dědického práva (renunciace)    Zásada, že je na vůli dědice, zda dědictví přijme, se promítá do více institutů NOZ (zřeknutí se dědického práva § 1484, odmítnutí dědictví § 1485, vzdání se dědictví § 1490).…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1477Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1 a 2    Odkaz a odkazovník    Ustanovení § 1477 NOZ definuje osobu odlišnou od dědice, totiž odkazovníka (o dstavec 2 explicitně uvádí, že odkazovník není dědicem).    Rozdíl mezi těmito osobami je dán tím, že dědici náleží dědictví, a…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1485Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Dalším institutem, ve kterém se promítá zásada, že je na vůli dědice, zda dědictví přijme, je odmítnutí dědictví. Tento institut v NOZ vychází z původní právní úpravy (§ 463 a násl. ObčZ). Dědic má právo po smrti zůstavitele…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1536Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava projevů poslední vůle osob neslyšících, které nemohou číst nebo psát, vychází z úpravy § 476d odst. 4 a 5 ObčZ. NOZ opouští pojem znaková řeč, neboť při dorozumívání s hluchoslepými osobami nelze znakovou řeč použít; nově…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1540Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Nezpůsobilost svědčit osoby, která na pořízení o pozůstalosti má zájem]    K odst. 1    Svědkem nesmí být osoba, která na pořízení o pozůstalosti má zájem. Z tohoto důvodu dědic nebo odkazovník není způsobilý svědčit o tom, co se mu zůstavuje.…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1563Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Uděluje -li se někomu právo s nemožnou rozvazovací podmínkou, nepřihlíží se k ní. Toto ustanovení odstavce 1 (částečně opakující § 548 odst. 1 NOZ) zabezpečuje, že ustanovení závěti obsahující takovou podmínku není…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1538Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Povinnost přesvědčit se, zda se projev poslední vůle děje s rozvahou, vážně a bez donucení]    Kdo sepisuje veřejnou listinu o závěti, má povinnost přesvědčit se, zda se projev poslední vůle děje s rozvahou, vážně a bez donucení.    Tato povinnost…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1534Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závěť, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou, musí vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Jedná se o takzvanou holografickou závěť. Požadavky na účast…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1546Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závěti pořízené podle § 1543 až § 1545 NOZ musejí být bez zbytečného odkladu předány k úschově u notáře, což mimo jiné zabezpečí zápis údajů o nich v Centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou České republiky.    Byla-li závěť…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1605Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Jestliže zůstavitel stanoví, že z pozůstalosti musí být jako odkaz vydána odkazovníku věc určitého druhu, například jeden z jeho automobilů, avšak v pozůstalosti se žádný automobil nenachází, není odkaz platný.    Odkáže-li zůstavitel…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1571Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo vymáhat splnění příkazu má primárně osoba, které splnění příkazu přináší prospěch. Toto právo má také vykonavatel závěti (podle § 1554 odst. 1 NOZ vykonavatel závěti dbá o řádné splnění poslední vůle zůstavitele s péčí řádného …

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1597Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odkazy připadají k tíži všem dědicům (podle poměru jejich podílů, a to i tehdy, byla-li odkázána věc náležející jednomu ze spoludědiců). To se neuplatí v případě, že zůstavitel výslovně přikáže splnění odkazu jednotlivému spoludědici nebo…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1507Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhradnictví – substituce    NOZ v souvislosti s děděním podle závěti upravuje, kdo získá uvolněný podíl závětního dědice (§ 1504 NOZ a násl.). Jestliže zůstavitel pro případ, že závětní dědic dědické právo nenabude, nechce akceptovat zákonná…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1522Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Nesvěřil-li zůstavitel při nařízení svěřenského nástupnictví dědici právo s dědictvím volně nakládat, může dědic zcizit nebo zatížit věc z toho, co děděním nabyl, jen se souhlasem svěřenského nástupce; souhlas vyžaduje formu…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1523Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náleží-li do dědictví věc přinášející plody nebo užitky, může svěřenský nástupce požadovat, aby soud stanovil dědici způsob a rozsah hospodaření s věcí nebo požívání věci. Svěřenský nástupce má tímto nástroj pro uchování hodnoty majetku pro…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1524Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Zapisuje-li se věc a její vlastník do veřejného seznamu, zapíše se do veřejného seznamu i svěřenské nástupnictví. Cílem je zde ochrana práv svěřenského nástupce a třetích osob.    Jsou-li věc a svěřenské nástupnictví do veřejného…

Přístupné pro: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...