dnes je 21.6.2024

Dotaz: Přemístění uren

28.5.2024, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Terramace aneb komerční kompostování mrtvol (II. část)Garance

18.3.2024, Tomáš Kotrlý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Terramace aneb komerční kompostování mrtvol (I. část)Garance

1.3.2024, Tomáš Kotrlý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

K exhumacím v rámci pátrání po osobáchGarance

15.1.2024, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Níže se seznámíte s návrhem metodického doporučení z oblasti pohřebnictví, který na vyžádání a pro potřeby Policie České republiky, ve spolupráci s Policejním prezidiem České republiky, vytvořil autor článku koncem roku…

Přístupné pro: předplatitele

K první kasační stížnosti na přestupek proti zákonu o pohřebnictví (2. část)Garance

15.12.2023, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

První část článku o provozovateli krematoria s obřadní síní, který pozůstalým nedovolil rozloučit se se svým blízkým zemřelým, jsme uzavřeli tím, že oprávněně lze obřad zrušit pouze z velmi vážného technického důvodu, je-li ohrožen život a bezpečí jeho…

Přístupné pro: předplatitele

K první kasační stížnosti na přestupek proti zákonu o pohřebnictví (1. část)Garance

12.12.2023, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozovatel krematoria se smuteční síní neumožnil pozůstalým rozloučit se se svým blízkým zemřelým, přestože obřad byl řádně objednaný a předem uhrazený. Těsně před zahájením rozloučení shromážděným hostům znemožnil vstup do obřadních prostor. Co bylo důvodem…

Přístupné pro: předplatitele

K pojmu „společné šachtové hroby" u severní zdi Ďáblického hřbitovaGarance

10.10.2023, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor dodatku k nájemní smlouvě k hrobu č. ....Garance

21.6.2023, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Žádost o přechod nájemní smlouvy po úmrtí nájemce hrobuGarance

21.6.2023, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

K přechodu nájmu na nové nájemce hrobového místa dochází ze zákona (ex lege), pozůstalostní řízení ani žádný jiný úkon není třeba (tzn. není potřeba uzavírat dodatek k nájemní smlouvě). Na druhé straně musí být postaveno oboustranně na jisto, kdo pokračuje…

Přístupné pro: předplatitele

Opuštěné německé hrobky v režimu § 1050 odst. 2 občanského zákoníkuGarance

22.5.2023, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek upravuje možný právní postup obcí, které v přenesené působnosti nakládají s opuštěnými civilními hrobkami a jejich zařízeními (nemovitými cennými náhrobky) původně německého vlastníka nebo uživatele, a to z důvodu specifické povahy této stavby v…

Přístupné pro: předplatitele

Pohřebné jiných lidských pozůstatkůGarance

9.11.2022, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi v současné době nastávají případy, kdy v téměř totožných situacích jedni rodiče nárok na pohřebné mají a druzí ne. Rozdíl je dán odlišnou váhou plodu po potratu, odlišným týdnem gestace nebo odlišnou délkou tělíčka od hlavy k patě. Pokud je plod zvážen…

Přístupné pro: předplatitele

Zkouška z evropského hřbitovního právaGarance

7.6.2021, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Memoria je firemní značka reálného dlouholetého podnikatele v pohřebnictví se sídlem v italské Padově, jehož činnost spočívá v tom, že rodinám zesnulých, jejichž pozůstatky byly zpopelněny, poskytuje službu úschovy pohřebních uren v privátních kolumbárních…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář v pohřebnictví: bláto, nebo louže?Garance

2.3.2021, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Lidé se v dnešních pluralistických společnostech výrazně liší v pojetí důstojného pohřbu a silně spolu nesouhlasí ve způsobu, jak nejlépe pohřbívat. Liberální přístup byl právě i snahou vyčlenit v 90. letech právní úpravu pohřebnictví v České republice…

Přístupné pro: předplatitele

Krizové opatření vlády v pohřebnictvíGarance

10.2.2021, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohřbívání v době pandemie covidu-19 věnují naše televizní i rozhlasové stanice v hlavních zprávách a diskusních pořadech nemálo času, svůj prostor tento obor získává i na stránkách novin a webů. Divák, posluchač či čtenář se spíše dozvídá o jeho slupce,…

Přístupné pro: předplatitele

Zákonný rozdíl mezi provozem a správou hřbitova a uplatňování DPHGarance

5.1.2021, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Je nesnadné zůstat lhostejný k jedinému dostupnému komentáři zveřejněnému před pěti lety v ASPI (automatizovaný systém právních informací), a to konkrétně k § 18 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (PohřZ). Viz Pavel VETEŠNÍK, Eva STRÁNSKÁ a Jaroslav…

Přístupné pro: předplatitele

Pohřebiště na pozemcích zapsaných s jiným využitím v katastru nemovitostíGarance

8.11.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Katastrální mapa má zpravidla digitální formu a je vedena prostředky informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Katastrální mapa vyhotovená podle dřívějších právních předpisů může být do obnovy operátu vedena na plastové fólii. Provozovatelé nebo…

Přístupné pro: předplatitele

K novele zákona o zdravotních službáchGarance

7.10.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V srpnu 2020 předložilo Ministerstvo zdravotnictví ČR do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a…

Přístupné pro: předplatitele

Revize Úmluvy Rady Evropy č. 80Garance

16.9.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká republika se v letních měsících prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR”) připojila k návrhu Evropského výboru pro právní spolupráci Rady Evropy a podporuje myšlenku odstranit požadavek zinkové rakve pro mezistátní silniční přepravu…

Přístupné pro: předplatitele

Vydání urny ze sociálního pohřbu

9.9.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Směrnice pro nakládání s tělem zemřelého s vysoce nakažlivou nemocíGarance

26.8.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Pár poznámek ke změnovému zákonu doprovázejícímu nový stavební zákonGarance

2.6.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový stavební zákon jako celek má nabýt účinnosti sice až za 3 roky, a do té doby se vše může změnit, přesto si vám dovoluji nabídnout malou ukázku komplikací při jeho tvorbě.

Přístupné pro: předplatitele

Doklady potřebné k uložení urny na veřejném pohřebišti

25.5.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Pohřebnictví v pandemii covid-19Garance

9.4.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tělo zemřelého samo o sobě nevykazuje známky koronaviru SARS-CoV-2. Je zde zpravidla k dispozici test provedený za života zemřelé osoby nebo podezření na přítomnost této infekční nemoci s ohledem na anamnestické údaje o pobytu osoby před úmrtím v endemické…

Přístupné pro: předplatitele

Výklad pojmu Provozování pohřební službyGarance

20.2.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

K pořádání státních pohřbůGarance

30.1.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Státní, národní, církevní nebo jen pohřeb se státními poctami? Mají rituály s pochodujícími vojáky nějaký smysl, nebo je to jenom bezvýznamné divadlo, bez kterého by nám bylo lépe a které jen překáží v tom, abychom se s prezidentem mohli rozloučit důstojně a v…

Přístupné pro: předplatitele

K právnímu jednání v pohřebnictvíGarance

11.11.2019, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tělo zemřelého by se nikdy nemělo stát obětí komerčního zájmu. Ještě v 19. století přežívala pohřební bratrstva, která fungovala výhradně v neziskovém režimu. Zůstává jen zbožným přáním, aby se pohřbívání stalo charitativní činností, skutkem tělesného…

Přístupné pro: předplatitele

Pohřbení těla

11.9.2019, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

K největší kauzám v pohřebnictví v ČR a v USA na začátku 21. stoletíGarance

2.4.2019, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikateli K. H. letos uplyne tříletá překážka v provozování pohřební služby a od 15. listopadu 2019 může znovu požádat o udělení koncese. Podle § 6 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále…

Přístupné pro: předplatitele

Umístění provozovny pohřební službyGarance

3.12.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 6 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů platí, že chladicí a mrazicí zařízení zřízená v souladu s § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 256/2001 Sb. a místnost pro úpravu těla zemřelého zřízená…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3Garance

1.12.2018, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle Důvodové zprávy Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku.1 jsou v ustanovení § 3 obsaženy základní zásady, jimiž byl zákonodárce veden při tvorbě občanského zákoníku, ve snaze předejít tomu, aby nový soukromoprávní kodex postrádal jej…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2Garance

1.12.2018, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 2 zákonodárce nově stanoví základní výkladová pravidla. Ač to Důvodová zpráva Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku.1 výslovně neuvádí, též při formulaci tohoto ustanovení byl zákonodárce pravděpodobně inspirován…

Přístupné pro: předplatitele

Testování rakví po novele zákona o pohřebnictvíGarance

26.6.2018, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále „zákon o pohřebnictví”), s účinností od 1. září 2017 v § 2 písm. k) stanoví, že upravené mrtvé lidské tělo má být uloženo do konečné rakve. Tou je pevně zavřená rakev vyrobená z dřevěných desek nebo desek na bázi…

Přístupné pro: předplatitele

Co přináší zákon o pohřebnictví pro obceGarance

24.11.2017, Mgr. Miroslava Sobková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro obce znamená nová úprava zákona o pohřebnictví úpravu vedení či vytvoření několika nových evidencí v oblasti provozování veřejného pohřebiště. Evidence související s provozováním pohřebiště musí být vedena ve formě svázané knihy, postačí však, pokud je…

Přístupné pro: předplatitele

Proč musel být novelizován zákon o pohřebnictvíGarance

24.11.2017, Mgr. Miroslava Sobková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle názoru Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR”) měla oblast pohřebnictví mimo jiné značnou pojmovou nejednotnost. Vícero důležitých souvisejících právních předpisů využívá více či méně odlišné pojmy, např. pro mrtvá lidská těla a pozůstalé jsou…

Přístupné pro: předplatitele

Hrobové místo

1.11.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komu patří urna?

23.10.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Plody po potratu

4.10.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Výběr pohřební služby klientem domova důchodců

25.9.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Dubové rakve

8.9.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Pohřbení na vlastním pozemku

5.12.2016, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

ZávěrGarance

15.5.2015, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nově navrhovaná právní úprava zákona o pohřebnictví (obsahující i změny souvisejících zákonů), shrnutá do deseti nejdůležitějších tezí, má předpoklady k tomu, aby byly i s využitím zahraničních zkušeností vhodným způsobem respektujícím ústavní pořádek vymezeny…

Přístupné pro: předplatitele

Správní orgány dohledu nad provozovateli služeb v pohřebnictvíGarance

15.5.2015, ThLic.Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

ÚvodGarance

15.5.2015, ThLic.Tomáš Kotrlý, Th. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouhodobé fungování zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPOH”), jednoznačně potvrdilo správnost universálního charakteru této normy zavazující všechny účastníky smutečního trhu vyžadujícího…

Přístupné pro: předplatitele

Přehled deseti tezí návrhu novely zákona o pohřebnictvíGarance

15.5.2015, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se nyní podrobně na deset tezí, které MMR předložilo účastníkům prvního jednání mezioborové pracovní skupiny MMR pro novelu zákona o pohřebnictví složené ze zástupců Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva průmyslu a obchodu,…

Přístupné pro: pro registrované | předplatitele

Opatření pro případ úmrtí v České republiceGarance

15.5.2015, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaká opatření pro případ úmrtí by měla být zajištěna, neví podle Zdravotnických novin 27 % lidí starších 60 let. Viz Klusáková, Petra. Umírání v Čechách bylo tématem třetích MEDialogů, In: ZN Review (7) 2015, 30. 3. 2015, Rubrika: Lékařské listy – Terminální…

Přístupné pro: předplatitele

Přehled ukončených a připravovaných novel zákona o pohřebnictvíGarance

15.5.2015, ThLic.Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní ukončené nebo připravované změny zákona o pohřebnictví nebo jiných předpisů měnících ustanovení uvedeného zákona zasluhují naši zvláštní pozornost.

Přístupné pro: předplatitele

Konkrétní opatřeníGarance

15.5.2015, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Konkrétní opatření aplikují předložené teze novely zákona o pohřebnictví do změn jeho jednotlivých ustanovení. Lze je rozdělit podle míry regulace na nelegislativní (výkladové), legislativně technické a zcela nové, které mění systematiku celého zákona a…

Přístupné pro: předplatitele

Cíl novely zákona o pohřebnictvíGarance

15.5.2015, ThLic.Tomáš Kotrlý, Th. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Veřejně deklarovaným cílem novely zákona o pohřebnictví je posílení role MMR v pohřebnictví, odstranění některých problémů vyplývajících z aplikační praxe vzniklé v souvislosti s evropskou judikaturou, zákonem o zdravotních službách a nabytím účinnosti…

Přístupné pro: pro registrované | předplatitele

Současný stav oboru a právní úpravyGarance

15.5.2015, ThLic.Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Strategickým oborem v pohřebnictví se počátkem 20. století stala v České republice kremace, což si po druhé světové válce začal uvědomovat téměř každý provozovatel pohřební služby. Společně s rychlými převozy zemřelých pohřebními vozy se postupně zrodila coby…

Přístupné pro: předplatitele

Změna stanoviska MMR k ukládání uren ze sociálních pohřbůGarance

15.5.2015, ThLic.Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. listopadu 2014 začalo MMR refundovat obcím i účelně vynaložené náklady na uložení zpopelněných lidských ostatků osob, které zemřely bez dědiců, na veřejném pohřebišti, ať už formou deponace urny do společného úložiště, rozptylem nebo vsypem. Ve…

Přístupné pro: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...