dnes je 15.4.2024

Input:

Správní orgány dohledu nad provozovateli služeb v pohřebnictví

15.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6
Správní orgány dohledu nad provozovateli služeb v pohřebnictví

ThLic.Tomáš Kotrlý, Th.D.

 • Krajské hygienické stanice (při vydání koncese),

 • Česká obchodní inspekce (ochrana spotřebitele),

 • živnostenské úřady (především při vydání koncese),

 • krajské úřady (pouze v případě provozování církevních nebo neveřejných pohřebišť),

 • orgány ochrany ovzduší (emise z krematorií),

 • stavební úřady (pouze v případě zřízení nebo rozšíření pohřebiště či krematoria),

 • vodohospodářské orgány (pouze v případě zřízení nebo rozšíření pohřebiště či krematoria),

 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,

 • obecní úřady (nad obecně závaznou vyhláškou nebo řádem pohřebiště),

 • Ministerstvo financí zejména prostřednictvím Generálního finančního ředitelství (nad regulací cen v pohřebnictví a dodržování cenových předpisů),

 • Státní úřad inspekce práce (zejména nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v pohřebnictví)

Kontrola dodržování zákona o pohřebnictví je ze strany těchto orgánů v praxi nedostatečná a prakticky nefunkční. Často reálně spočívá v tom, že na podnět

Nahrávám...
Nahrávám...