dnes je 22.6.2024

Input:

Přehled ukončených a připravovaných novel zákona o pohřebnictví

15.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7
Přehled ukončených a připravovaných novel zákona o pohřebnictví

ThLic.Tomáš Kotrlý, Th.D.

Dosavadní ukončené nebo připravované změny zákona o pohřebnictví nebo jiných předpisů měnících ustanovení uvedeného zákona zasluhují naši zvláštní pozornost.

Ukončené novely

Zákon č. 479/2001 Sb. Zásadní změna § 2 ZPOH ještě před nabytím účinnosti zákona (mrtvě narozené děti a plody po potratu nejsou definovány jako lidský pozůstatek).
Zákon č. 320/2002 Sb. Technická změna (slova "okresní úřad“ byla nahrazena slovy “krajský úřad“).
Zákon č. 274/2003 Sb. Technická změna § 4 odst. 1 písm. a) ZPOH (za slovo “Ebola“ byla vložena slova “nebo dalšími infekčními onemocněními, vyvolanými jinými vysoce rizikovými biologickými agens a jejich toxiny; tato infekční onemocnění stanoví příslušný orgán ochrany veřejného zdraví").
Zákon č. 122/2004 Sb. Technická změna § 24 odst. 3 a § 29 odst. 6 ZPOH v souvislosti s přijetím zákona o válečných hrobech a pietních místech.
Zákon č. 67/2006 Sb. Poslední věcná novela zákona. Umožnila především zdravotnickým zařízením operativně přepravovat lidské pozůstatky k pitvě ve vozidlech odpovídajících svojí úpravou a vybavením příslušnému ustanovení zákona o pohřebnictví. Pohřebním službám se zakázalo sjednávat pohřbení v prostorách zdravotnického zařízení nebo ústavu sociální péče prostřednictvím jiné osoby. Krematoria již nemusejí všechny kovové slitky po zpopelnění uchovávat a předávat soudu k dědickému řízení, které stejně probíhá až několik měsíců po úmrtí. Do hrobky je nutné použít rakve z tvrdých dřev.
Zákon č. 41/2009 Sb. Zrušena část pátá zákona v souvislosti s přijetím trestního zákoníku. Trestný čin hanobení lidských ostatků zůstal v trestním zákoníku bez výrazných změn.
Zákon č. 227/2009 Sb. Technická změna § 21 odst. 1 písm. f) ZPOH v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
Zákon č. 375/2011 Sb. Technická změna v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.

Připravované novely

Usnesením vlády ČR č. 912/2014 byl schválen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon o pohřebnictví. Tato novela zákona o pohřebnictví liberalizuje reklamu v pohřebnictví podle požadavků MPO a MMR. V současné době je novela (sněmovní tisk 363) po dvou letech příprav projednávána ve volebním výboru Poslanecké sněmovny.

V rámci vnějšího připomínkového řízení trvala

Nahrávám...
Nahrávám...