dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1707

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.5.5.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1707

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Omezení věřitele v právu na plnění]

Povinnost dědice

Povinností dědice vyhradivšího si soupis je plnit věřiteli jeho pohledávku v maximální výši dědického podílu dědice. Co bude uhrazeno dědicem dobrovolně nad rámec, je zcela v jeho režii.

Vycházíme z toho, že dědic vyhradivší si soupis se chtěl stát dědicem po zůstaviteli a současně chtěl pro ochranu svého majetku udělat maximum.

Toto ustanovení doplňuje § 1703 až § 1706, které upravují odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele. Ustanovení vymezuje solidární odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele. Dědicům, kteří si vyhradili soupis, pak

Nahrávám...
Nahrávám...