dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1705

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.5.4.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1705

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Neuplatnění výhrady soupisu]

Výhrada soupisu

Toto ustanovení doplňuje ustanovení § 1703 a § 1704, která upravují odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele.

Uplatnění a neuplatnění výhrady soupisu má naprosto odlišné účinky, které mohou být velmi závažné a podstatné pro budoucí život dědice. Je proto vhodné, aby soud – soudní komisař dědicům výhradu soupisu velmi podrobně a srozumitelně osvětlil a aby dbal na správný výklad a poučení o důsledcích uplatnění či neuplatnění výhrady soupisu.

Právo na výhradu soupisu lze uplatnit ústním prohlášením před soudem – soudním komisařem anebo prohlášením zaslaným soudu v písemné formě, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy byl dědic o tomto právu vyrozuměn. Tato lhůta může být na žádost dědice prodloužena, pokud pro to existují důležité důvody (jedná se o lhůtu soudcovskou, která smí být prodloužena před svým uplynutím). K prohlášení nelze připojit žádné výhrady či podmínky. K takovým výhradám či podmínkám by soud – soudní komisař nepřihlížel, výhrada soupisu tedy musí být bezpodmínečná.

Výhrada soupisu se uplatňuje těmito způsoby:

Dědic může ještě před uplynutím stanovené lhůty prohlásit, že právo výhrady soupisu neuplatňuje. Toto prohlášení ovšem nemůže

Nahrávám...
Nahrávám...