dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1704

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.5.4.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1704

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Právní účinky neuplatnění výhrady soupisu]

Poučení o výhradě soupisu

Poučení o výhradě soupisu je vydáváno soudem – soudním komisařem formou usnesení. Aby mělo poučení o právu výhrady soupisu účinky vůči dědicům, je třeba je s tímto vyrozuměním seznámit v této formě. Obecně platí, že soud účastníky řízení seznamuje s vydaným usnesením tak, že jim usnesení buď vyhlásí, nebo jim ho doručí. Jedná se také o usnesení, proti kterému není přípustné odvolání. Pro vyrozumění o právu výhrady soupisu platí zvláštní pravidla:

  • - Manžela, potomka a předka soud vyrozumí o právu výhrady soupisu tak, že jim usnesení o poučení o právu výhrady soupisu vyhlásí na jednání, které za tím účelem nařídí. Soud si na tomto jednání od nich vyžádá výslovné vyjádření, zda uplatňují výhradu soupisu. Vyjádření dědice se uvede v protokolu. Jestliže se dědic do protokolu nevyjádří nebo nedostaví-li se k jednání, aniž se řádně omluvil, platí, že výhradu soupisu neuplatňuje. O tom musejí být dědici v této skupině poučeni.
  • - Dědice, který není manželem, potomkem nebo předkem zůstavitele, soud vyrozumí o právu výhrady soupisu buď tím, že jim usnesení obsahující poučení o právu výhrady soupisu doručí, nebo tím, že jim usnesení obsahující poučení o právu výhrady soupisu vyhlásí do protokolu. V případě, že soud přikročí k doručení usnesení, musí tak učinit do vlastních rukou.

Součástí usnesení je poučení o povaze výhrady soupisu, o jejích účincích i o účincích toho, že nebude dědicem uplatněna. Dalším je poučení o tom, jak lze soupis pozůstalosti vyhradit, o lhůtách, které se opět liší podle subjektu, jemuž je poučení poskytnuto:

  • - Manžel, potomek a předek mohou soupis pozůstalosti vyhradit výslovným prohlášením učiněným před soudem – soudním komisařem při jednání, které za tím účelem soud nařídí, tzn. ústně do protokolu. Platí zásada, že pokud se dědic z této skupiny relevantním způsobem nevyjádří (lze přijmout také jeho stanovisko písemně) nebo pokud se k tomuto jednání bez řádné omluvy nedostaví, výhradu soupisu neuplatňuje, o čemž musejí být dědicové poučeni.
  • - Všichni ostatní dědicové mohou uplatnit
Nahrávám...
Nahrávám...