dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1699

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.4.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1699

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Přidělení pohledávky nebo dluhu]

Dopady na věřitele

Rozdělení pozůstalosti se smí týkat pouze aktiv. Pro pasiva je stanoven zákonný režim v příslušných ustanoveních. V zásadě platí, že za pasiva pozůstalosti nesou dědicové odpovědnost v poměru svých nabytých dědických podílů. Dále záleží na tom, zda dědic uplatnil výhradu soupisu či nikoli.

Pro věřitele je podstatné, že uplatnil pohledávku, tato nebyla dědici popřena, vznikne

Nahrávám...
Nahrávám...