dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1689

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.2.3.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1689

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Vyrozumění věřitele]

Známým věřitelem se míní věřitel, který svoji pohledávku, tj. dluh zůstavitele, řádně přihlásil do řízení o pozůstalosti. Takového věřitele má soud povinnost vyrozumět o tom, že je nařízen soupis a jak proběhne jeho provedení.

Přihlášení pohledávky znamená oznámení věřitele o tom, že zůstavitel měl vůči němu dluh, jeho vyčíslení ke dni úmrtí a prokázání titulu dluhu, například doložení smlouvy o půjčce, smlouvy o úvěru, směnky apod. Věřitel by měl ověřitelným způsobem doložit výpočet výše dluhu ke dni úmrtí zůstavitele tak, aby soud mohl výpočet prověřit.

Takový věřitel je známý. Tomu má soud oznámit, že byl soupis nařízen, že byl vypracován, že mu může být soupis (či seznam

Nahrávám...
Nahrávám...