dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1662

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.5.4.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1662

Mgr. Silvie Koubíková

Dědický podíl na pozůstalosti náleží dědici zákonnému, závětnímu či dědici povolanému dědickou smlouvou. Velikost dědického podílu každého dědice se určí podle zůstavitelova pořízení pro případ smrti či podle zákonných pravidel. Konkrétní hodnota čistého dědického podílu každého dědice se pak určí analogicky podle pravidel pro výpočet povinného dílu, tedy zejména podle ustanovení § 1655 a § 1656.

Pro určení čisté hodnoty dědické podílu je třeba provést inventarizaci pozůstalosti, určit hodnotu položek pozůstalost tvořících, od hodnoty majetku odečíst dluhy zůstavitele a závady na pozůstalosti váznoucí k okamžiku zůstavitelovy smrti. Pokud se provádí kolace, je třeba k hodnotě pozůstalosti přičíst hodnotu plnění, která se započítávají. Odkazy a další závady vznikající ze zůstavitelovy závěti, dědické smlouvy či z dovětku k závěti se nezohledňují.

Příklad


Pozůstalost po paní Magdaléně Drobné má hodnotu 3.000.000 Kč. Pozůstalost je zatížena dluhy ve výši 500.000 Kč. Paní Drobná dala ve své závěti příkaz, že na dědický podíl její dcery Daniely se má započíst diamantový prsten o hodnotě 200.000 Kč, který jí za svého života darovala. Své sousedce paní Jiříčkové formou odkazu přenechala svůj perlový náhrdelník v hodnotě

Nahrávám...
Nahrávám...