dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1658

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.5.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1658

Mgr. Silvie Koubíková

Nepominutelnému dědici náleží z pozůstalosti povinný díl. To znamená, že nepominutelný dědic má nárok na peněžní částku rovnající se hodnotě jeho povinného dílu (nemá právo přímo na podíl z pozůstalosti). Dědický podíl z pozůstalosti náleží dědici zákonnému, závětnímu či dědici povolanému dědickou smlouvou, a to v rozsahu specifikovaném zůstavitelovým pořízením pro případ smrti či zákonem.

Dědic má nárok na čistou hodnotu svého povinného dílu či dědického podílu. V určitých případech je však třeba vůči tomuto nároku dědice provést tzv. kolaci neboli započtení, tedy hodnotu povinného dílu či dědického podílu ponížit o započitatelná plnění poskytnutá zůstavitelem dědici nad rámec pozůstalosti, a to na základě hlediska adekvátního prospěchu z pozůstalosti. Ačkoliv povinný díl a dědický podíl jsou instituty vykazující značné odlišnosti, zákon vymezuje v ustanoveních § 1658 a § 1659 společná pravidla pro provedení kolace vůči oběma z nich.

Jedním ze základních pravidel kolace je to, že z důvodu započtení na povinný díl či dědický podíl nikdy nemůže vzniknout povinnost dědice něco vydat. Jinými slovy důsledkem kolace nikdy nemůže být to, že by dědic skončil "v minusu“.

Příklad


Slečně Natálii Dvořákové má coby závětní dědičce její matky připadnout dědický podíl o hodnotě 500.000 Kč. Za života matka slečně Dvořákové darovala nemovitost o hodnotě 2.000.000 Kč a ve své

Nahrávám...
Nahrávám...