dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1651

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.3.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1651

Mgr. Silvie Koubíková

K odst. 1

NOZ stanoví v ustanovení § 1642 obecné pravidlo, že nepominutelnému dědici náleží z pozůstalosti povinný díl. Toto pravidlo se uplatní bez ohledu na to, jestli zůstavitel právo nepominutelného dědice na povinný díl v závěti respektoval, či nikoliv. Komentované ustanovení tuto premisu zakotvuje výslovně. Nárok na povinný díl má nepominutelný dědic samozřejmě i v případě, že byl zůstavitelem opominut, ačkoliv zůstavitel věděl, že je naživu.

K odst. 2

Za splnění popsaných podmínek je možno vztáhnout na nepominutelného dědice důsledky vydědění a jeho právo na povinný díl tak

Nahrávám...
Nahrávám...