dnes je 15.4.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1607

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.2.1.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1607

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Odkaz peněz]

Peníze

Peníze jsou prostředkem směny, jsou všeobecně přijímaným aktivem, jsou zuživatelné a zastupitelné a jsou druhově určené. Míněny jsou platné peníze, platná měna.

Odkaz peněz

Zůstavitel ve svém pořízení pro případ smrti určil, že dědicem či dědici bude odkazovníku vyplacena určitá částka v penězích. Dědic či dědici obtížení odkazem mají povinnost odkazovníku danou částku vydat podle nařízení zůstavitele. Zůstavitel smí nařídit dědici lhůtu či lhůtu neuvádět. Před ukončením řízení o pozůstalosti musí být prokázáno splnění dospělých odkazů.

Může nastat situace, kdy zůstavitel sice zanechá majetek, ale peníze v hotovosti v pozůstalosti nejsou (míněno také peněžní prostředky na účtu zůstavitele, na vkladní knížce apod.). V takovém případě se vracíme k definici peněz jako univerzálního směnitelného prostředku a nástroje

Nahrávám...
Nahrávám...