dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1584

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.3.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1584

Mgr. Vít Šimonovský

K odst. 1

Dědickou smlouvu může uzavřít pouze zletilý zůstavitel, který je plně svéprávný.

Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, tedy právně jednat (§ 15 NOZ), a je vázána na dosažení stanoveného věku a stav duševního zdraví. Plně svéprávným se člověk stává zletilostí a zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku. Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství (§ 30 odst. 1 NOZ), avšak i kdyby dotčená osoba takto například v 17 letech uzavřela manželství a nabyla svéprávnost, nemůže uzavřít dědickou smlouvu z důvodu nedostatku věku. Toto je rozdíl oproti závěti, kde k pořizovací způsobilosti postačuje svéprávnost a současně existují i zákonné úlevy, jako například výjimka

Nahrávám...
Nahrávám...