dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1551

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.2.3.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1551

Mgr. Vít Šimonovský

Podle předchozího ObčZ neměly podmínky připojené k závěti právní důsledky (§ 478 ObčZ). NOZ však volí opačný přístup, kdy vychází z pojetí, že je účelné dát zůstaviteli možnost, aby dal pokyny, jak uspořádat majetkové poměry vzešlé z jeho celoživotní činnosti pro dobu po jeho smrti. Zůstavitel tak může podle § 1551 a násl. NOZ opatřit závěť vedlejšími doložkami.

Tyto vedlejší doložky představují možnost zůstavitele uvést v závěti:

  • podmínku,

  • doložení času nebo

  • příkaz.


Zůstavitel má také možnost povolat vykonavatele závěti či správce pozůstalosti.

K odst. 1

Podle § 1551 odst. 1 NOZ může zůstavitel uvést v závěti podmínku (§ 1561 a násl. NOZ), doložení času (§ 1564 a násl. NOZ) nebo příkaz (§ 1569 a násl. NOZ).

K odst. 2 .

Nepřihlížení k vedlejší doložce

Odstavec 2 obsahuje ochranu dědice před

Nahrávám...
Nahrávám...