dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1521

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.2.1.9.10
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1521

Mgr. Vít Šimonovský

Nesvěřil-li zůstavitel při nařízení svěřenského nástupnictví dědici právo s dědictvím volně nakládat, je vlastnické právo dědice k tomu, co nabyl děděním, jakož i k tomu, co nabyl náhradou za zničení, poškození nebo odnětí věci z dědictví, omezeno na práva a povinnosti poživatele.

Přední dědic se tedy stává vlastníkem zděděného majetku, ale v rozsahu zákonného omezení – nakládat s ním může pouze jako poživatel majetku. Předmětný majetek tedy přední dědic může držet, užívat a brát z něho

Nahrávám...
Nahrávám...