dnes je 15.4.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1503

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.2.1.6.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1503

Mgr. Vít Šimonovský

K odst. 1

Vyskytnou-li se mezi povolanými dědici osoby pokládané při zákonné dědické posloupnosti vzhledem k ostatním za jednu osobu, pokládají se za jednu osobu i při dělení podle závěti. Osoby pokládané při zákonné dědické posloupnosti vzhledem k ostatním za jednu osobu jsou například v rámci první třídy dědiců děti zůstavitelova dítěte, které nedědí (§ 1635 odst. 2 NOZ). Toto pravidlo se však nepoužije, je-li zřejmé, že zůstavitelova vůle je opačná.

K odst. 2

Povolá-li zůstavitel za dědice bez bližšího určení skupinu osob, má se za to, že dědici jsou ti, kteří do určené

Nahrávám...
Nahrávám...