dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1494

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.2.1.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1494

Mgr. Vít Šimonovský

Závěť je nejběžnější způsob pořízení zůstavitele o pozůstalosti.

K odst. 1

Podle § 1494 NOZ je závěť odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz.

S ohledem na skutečnost, že závěť je jedním z druhů právního jednání, platí pro ni obecné požadavky na právní jednání dle části první NOZ. Musí tu být tedy pravá a vážná vůle prostá omylu, projevená určitě a srozumitelně.

Text zákona zdůrazňuje, že zůstavitel osobně zůstavuje. Toto zdůraznění osobního jednání zabraňuje učinit závěť jen tím, že zůstavitel přisvědčí návrhu, který mu předloží někdo jiný (§ 1497 NOZ). Zůstavitel ani nemůže povolání dědice svěřit jinému; není ani možné učinit společnou závěť několika zůstavitelů (§ 1496 NOZ).

Není-li zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena a pořídil-li zůstavitel více závětí, které si odporují nebo závisí-li jinak právní účinky závěti na určení doby jejího pořízení, je závěť neplatná.

K odst. 2

Výklad závěti

.Odstavec 2 řeší problematiku výkladu závěti. Ustanovení § 555 až § 558 NOZ obsahují obecná pravidla pro výklad právních jednání.

Nahrávám...
Nahrávám...