dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1478

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1478

Mgr. Vít Šimonovský

Způsobilý dědic

Dědicem je osoba, na niž má po zůstavitelově smrti přejít pozůstalost jako celek, nebo podíl na ní, a to bez ohledu na to, z jakého právního titulu se tak stane (dědická smlouva, závěť či zákonná posloupnost).

Zůstavitelem může být pouze fyzická osoba, jejíž majetek má být v okamžiku její smrti předmětem dědického řízení. Dědicem ale může být osoba fyzická i osoba právnická (i ta, která má teprve vzniknout, práva soukromého i práva veřejného).

Právnická osoba může být dědicem za podmínky, že vznikla do jednoho roku od smrti zůstavitele. Dosavadní ObčZ obecnou

Nahrávám...
Nahrávám...