dnes je 23.4.2024

Input:

Každá druhá kontrolovaná pohřební služba porušila zákon

4.5.2018, Zdroj: ČOI

Česká obchodní inspekce v minulém roce kontrolovala dodržování zákonů v pohřebních službách. V průběhu třech měsíců zkontrolovala 115 provozoven a téměř u 50 % z nich zjistila porušení zákona o ochraně spotřebitele. „Situace v oblasti pohřebnictví se oproti roku 2016 nezměnila. I nadále trvá situace, kdy téměř každá druhá kontrolovaná provozovna nedodržela danou legislativu. Nejčastěji prodávající neinformovali spotřebitele v souladu s cenovými předpisy o ceně výrobků nebo poskytovaných služeb, nevystavili písemné potvrzení o převzetí objednávky nebo neinformovali o možnosti reklamace. Vzhledem k těmto zjištěním bude ČOI v kontrolách pokračovat i v tomto roce,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 1. září do 30. listopadu 2017 kontrolní akce zaměřené na dodržování právních předpisů v oblasti pohřebních služeb. Inspektoři se zaměřili zejména na zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů náležejících do dozorové působnosti České obchodní inspekce. Celkem provedli 115 kontrol.  Porušení právních předpisů zjistili u 54 kontrol, což představuje 47 %.

Zjištěné nedostatky

V 62 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • ve 22 případech prodávající neinformovali spotřebitele v souladu s cenovými předpisy o ceně prodávaných výrobků nebo
Nahrávám...
Nahrávám...