dnes je 23.4.2024

Input:

Provozování veřejného pohřebiště

1.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6
Provozování veřejného pohřebiště

Mgr. Miroslava Sobková

Musí obec vydat řád veřejného pohřebiště a jakou formou?

§ 19 ZPOH ukládá provozovateli veřejného pohřebiště vydat řád veřejného pohřebiště a současně vymezuje jeho obsah. Řád pohřebiště vydává obec příp. registrovaná církev nebo náboženská společnost. Forma řádu veřejného pohřebiště není zákonem stanovena.

Řád veřejného pohřebiště nelze vydat formou obecně závazné vyhlášky podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, i když obecně závaznou vyhlášku obec vydává v samostatné působnosti.1 Stejně tak nemůže vydat řád veřejného pohřebiště formou nařízení obce. Nařízení obce se vydává v přenesené působnosti, a sice z toho důvodu, že provozování veřejného pohřebiště náleží do působnosti samostatné. Orgán obce bude tedy vydávat předmětný řád v rámci své zbytkové kompetence. Vedle kompetencí vyhrazených má rada obce také jiné kompetence uvedené v zákoně o obcích, které jsou označovány jako zbytkové. Radě obce je svěřeno rozhodovat o dalších záležitostech v rámci samostatné působnosti, pokud nejsou tyto záležitosti vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradí do své kompetence.2

Kdo v obci schvaluje řád veřejného pohřebiště?

Zákon o pohřebnictví nezakotvuje, který orgán obce řád veřejného pohřebiště vydá. Jak bylo uvedeno v předchozí otázce, může řád veřejného pohřebiště vydat rada obce, pokud si jej zastupitelstvo nevyhradí do své kompetence. V praxi se lze tedy setkat s řády pohřebiště vydanými jak radou obce, tak i zastupitelstvem obce.

Které činnosti upravuje řád veřejného pohřebiště?

V řádu veřejného pohřebiště provozovatel zejména upraví rozsah služeb poskytovaných na veřejném pohřebišti, např. rozptyl a vsyp zpopelněných pozůstatků, ukládání lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobek, včetně stanovení druhů rakví pro ukládání do hrobů a hrobek, do kterých lze pohřbívat pouze v rakvích celodubových nebo z jiných tvrdých dřev, do nichž bude vložena spodní část zinkové vložky nebo v rakvích kovových s nepropustným dnem. Dále je nutné uvést v řádu veřejného pohřebiště délku tlecí doby, pokud jsou v něm ukládány lidské pozůstatky do hrobu. Podle zákona o pohřebnictví3 je minimální tlecí doba stanovena na 10 let.

Součástí řádu veřejného pohřebiště musí být i uvedení

Nahrávám...
Nahrávám...