dnes je 24.4.2024

Input:

Poskytování informací

1.7.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.5.2.6 Poskytování informací

JUDr. Lenka Tušerová

Ust. § 4 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím rozlišuje dvě formy poskytování informací, a to poskytování informací na základě žádosti, v odborné literatuře označované též jako pasivní poskytování informací, a poskytování informací zveřejněním (tzv. aktivní poskytování informací), které v poslední době zejména vlivem práva Evropské unie zaznamenalo několik významných změn. I přesto však nejsou ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím, jež se věnují poskytování informací jejich zveřejněním nikterak početná. Při jejich výčtu, opomeneme-li úvodní ustanovení vymezující například základní pojmy, se lze v podstatě omezit na § 4 a § 5 citovaného zákona, jež v podrobnostech specifikují druhy informací a způsob poskytování informací formou zveřejňování.1

Aktivní poskytování informací

Podle důvodové zprávy2 jsou povinné subjekty v tomto směru zavázány především k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Informace poskytovaná zveřejněním se přitom v souladu s § 4 odst. 2 zákona poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Pokud je taková informace zveřejněna v elektronické podobě, musí být zveřejněna i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno.

V této souvislosti lze souhlasit s názorem, že "povinnost spontánně informovat veřejnost o různých závažných okolnostech a nebezpečí vyplývá již z toho, že veřejná správa je veřejnou službou.“3 Ostatní informace, které mají povinné subjekty k dispozici, pak poskytnou na žádost každé fyzické nebo právnické osoby.

Zákon o svobodném přístupu k informacím ovšem nebrání tomu, pokud se však nejedná o informace, které není povinný subjekt oprávněn poskytnout4 (například informace, které jsou na základě zákona prohlášeny za utajované; informace porušující ochranu osob

Nahrávám...
Nahrávám...