dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 92

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.2.6.3.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 92

Mgr. Jan Šmíd

Dosavadní právní úprava

V ObčZ výslovně problematika nebyla upravena. Základ právní úpravy vycházel ze shora uvedených souvisejících právních předpisů.

Ochrana těla i po smrti člověka

Lidské tělo je hodno ochrany i po smrti člověka. Nakládání s lidskými pozůstatky a ostatky podrobně upravuje zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Porušení povinnosti při nakládání s lidskými ostatky může vést až k naplnění skutkové podstaty trestného činu dle § 359 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Vydání lidských ostatků

Ustanovení § 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, definuje lidské pozůstatky jako "mrtvé lidské tělo nebo jeho části do pohřbení, pokud nejsou za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem použity pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům a zpopelněny ve spalovně poskytovatele zdravotních služeb podle zvláštního právního předpisu“, lidské ostatky jako "lidské pozůstatky po pohřbení“, pohřbení jako "uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na veřejném nebo neveřejném pohřebišti nebo jejich zpopelnění v krematoriu“ a veřejné pohřebiště jako "prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo

Nahrávám...
Nahrávám...