dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1715

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.8.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1715

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Oznámení zcizení soudu]

Kterákoli ze smluvních stran, tj. zcizitel či nabyvatel, mají povinnost soudu, který projednává řízení o pozůstalosti po zůstaviteli, sdělit, že k uzavření takové smlouvy došlo, a sdělit mu její obsah. Tyto informace jsou pro soud nezbytné, neboť mají přímý vliv na průběh řízení i samotné rozhodnutí ve věci.

Od okamžiku, kdy se soud o smlouvě dozví, postupuje na místě dědice s nabyvatele (za předpokladu platného uzavření smlouvy). Platné uzavření smlouvy lze předpokládat, neboť se jedná o veřejnou listinu, u které se a priori předpokládá její správnost, není-li prokázán opak. Nebude-li listina splňovat zákonné požadavky, nelze k ní přihlédnout.

Účast zcizitele se v řízení neukončuje a účast nabyvatele se usnesením nezahajuje, dojde pouze ke změně

Nahrávám...
Nahrávám...