dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1712

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.5.7.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1712

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Zmeškání lhůty věřitelem]

Věřitelé

Věřitelé zůstavitele, jejichž pohledávky jsou zajištěny zadržovacím, zástavním právem či jiným právem, které lze zjistit z veřejných rejstříků, se nemusejí v řízení o pozůstalosti přihlašovat. Jejich povinností je vyčíslit pohledávky ke dni úmrtí zůstavitele, což mohou učinit až na výzvu soudu – soudního komisaře.

Podle výkladové praxe vyplývá, že přihlášení věřitelé a věřitelé, kteří své pohledávky přihlašovat nemusejí, budou uspokojováni společně, tj. jejich pohledávky budou uspokojeny před těmi, kdo své pohledávky při konvokaci věřitelů nepřihlásili. Praxe pravděpodobně nebude činit rozdíl mezi pohledávkami splatnými a dosud nesplatnými.

Vyčerpání pozůstalosti

Tento nepřesný termín má vyjadřovat poměr mezi výší obvyklé ceny aktiv a pasiv. Vyčerpanou pozůstalostí se míní pozůstalost, která měla aktiva o výši X a pasiva o výši X nebo X++, tj. zaplacením všech přihlášených pohledávek věřitelů či jejich vypořádání poměrně v souladu s rozdělováním likvidačního zůstatku, došlo k vyčerpání obvyklé ceny aktiv a dědici či dědicům již nezbylo ničeho, z čeho by pohledávky věřitelů mohli uspokojovat. Pokud dědicové dodrží principy rozdělování likvidačního

Nahrávám...
Nahrávám...