dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1710

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.5.6.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1710

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Uspokojení věřitele]

Podmínky

Návrh na odloučení pozůstalosti od majetku dědice smí učinit věřitel v průběhu řízení o pozůstalosti, tj. až do nabytí právní moci usnesení, kterým se řízení končí.

Věřitel musí svoji snahu a obavu doložit a prokázat. V situacích, kdy bude důvodná obava, že majetek z pozůstalosti splyne s majetkem dědice, který například má velké množství svých vlastních závazků, bylo by právo věřitele na uspokojení pohledávky značně oslabeno. Věřitel bude muset doložit obavu z předlužení dědice např. výpisy z katastru nemovitostí, kde na nemovitostech dědice budou právní závady a zatížení v nikoli nepatrných částkách, doklady o dluzích dědice apod.

Soud tedy na základě návrhu o odloučení pozůstalosti rozhodne. Odmítnutí návrhu provede soud v okamžiku, kdy zjistí, že důvody uváděné věřitelem neexistují nebo nejsou dostatečné. Může se tak stát, pokud dědic doloží, že věřitelův dluh již byl splněn nebo je alespoň zajištěn.

Dospěje-li soud k závěru, že obava věřitele je důvodná, odloučí pozůstalost do doby, než bude její

Nahrávám...
Nahrávám...