dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1700

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.4.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1700

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Výkaz]

Obsah výkazu

Výkaz je listina vyhotovovaná soudním komisařem na žádost všech dědiců. Výkaz se vypracovává v případě, kdy se rozděluje pozůstalost rozhodnutím soudu na (společnou) žádost dědiců.

Podkladem pro výkaz je soupis pozůstalosti nebo listiny soupis pozůstalosti nahrazující, například seznam pozůstalostního majetku nebo společné prohlášení dědiců o pozůstalostním majetku. Z nich se při sestavení výkazu vychází. Výkaz ovšem odráží stav pozůstalosti ke dni rozdělení pozůstalosti, nikoli stav ke dni úmrtí zůstavitele, jako je tomu u soupisu.

Výkaz tedy odráží obvyklé ceny aktiv pozůstalosti ke dni rozdělení pozůstalosti. Došlo-li k převodu vlastnického práva k některé z "položek" pozůstalosti, ve výkazu se uvede pouze její hodnota, tj. obvyklá cena. Naopak pokud došlo k zaplacení části dluhu dlužníka vůči

Nahrávám...
Nahrávám...