dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1698

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.4.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1698

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Vypořádání práva na náhradu]

Důvody vypořádání

Toto ustanovení umožňuje dědicům, aby zohlednili své předchozí majetkové vztahy při vypořádání v řízení o pozůstalosti. Jsou-li dědicové v takových poměrech, že například jeden z dědiců za života zůstavitele obdržel neobvyklý dar, resp. dar, který neodpovídá běžnému darování, může druhý z dědiců uplatnit námitku započtení (neodporuje-li to nařízení zůstavitele) a tato námitka se promítne v rozhodnutí ve věci. Stejný požadavek může mít v řízení jeden z dědiců, ovšem nemusí trvat na jeho formulaci jako na započtení, a při souhlasu druhého dědice mohou dědickou dohodu formulovat tak, aby jim i s ohledem na předchozí poměry vyhovovala a aby předchozí darování reflektovala.

K započtení dá zůstavitel pokyn. Nedá-li jej, je možné započtení provést, jen pokud se na tom dědicové shodnou. Započítat lze také odkazy, dá-li k tomu zůstavitel pokyn. Na dědický podíl se započte vše, co dědic od zůstavitele obdržel mimo obvyklá darování, tj. také odkazem. Novinkou je, že při započtení se postupuje s hodnotou započtené věci ke dni úmrtí zůstavitele (nikoli ke dni provedení dispozice, jako tomu bylo při

Nahrávám...
Nahrávám...