dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1694

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.4.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1694

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Vůle zůstavitele]

Vůle zůstavitele

Maximální respektování vůle zůstavitele je jednou z vůdčích idejí dědické části nového občanského zákoníku. Podle názoru zákonodárce předchozí právní úprava nedostatečně reflektovala vůli zůstavitele, totiž že mohlo v mnoha případech dojít k tomu, že vůle zůstavitele nebyla naplněna a dědicové bez ohledu na přání zůstavitele nabývali majetek v jiném poměru. Pořízením pro případ smrti nebylo ani možné obsáhnout širokou škálu nařízení zůstavitele, neboť je zákon neumožňoval použít, přestože se v životě člověka obdobné potřeby vyskytují často. Zákonodárce taktéž nově odmítl dosavadní příliš úzkou a rigidní úpravu pořízení pro případ smrti a odklonil se od ní, neboť v mnoha případech nemohla přesně reflektovat vůli zůstavitele a jeho oprávněné zájmy na naložení s jeho majetkem po jeho úmrtí.

Z toho důvodu do nové právní úpravy přibylo přesně opačné pravidlo, a sice dědicové nechť uzavřou dohodu o vypořádání majetku v pozůstalosti, ovšem pouze s výslovným svolením zůstavitele (zanechal-li pořízení pro případ smrti). U zákonné posloupnosti jde opět primárně o dohodu dědiců.

Mezi právem nově umožněné instituty patří např. tyto.

Příklady

Svěřenecké nástupnictví: Já, níže podepsaný Jan Novák, narozený 1. 1. 1930, bytem Polní 1, Lhota, touto svojí poslední vůlí povolávám za dědice veškerého mého majetku svoji jedinou dceru Janu s tím, že zřizuji svěřenecké nástupnictví a dědici mé nemovitosti č. p. 1 na pozemku St. 1 v k. ú. Lhota po mé dceři budou její potomci rovným dílem.

Podmínka: Já, níže podepsaný Jan Novák, narozený 1. 1. 1930, bytem Polní 1, Lhota, touto svojí poslední vůlí povolávám za dědice veškerého mého majetku svoji jedinou dceru Janu. Dědicem mého obrazu značné hodnoty, jenž nese název Dáma v modré, autor P. Picasso, olej na plátně o rozměru 95 x 130 cm, ustanovuji svého vnuka Petra Nováka, syna mé dcery, za podmínky, že úspěšně dokončí vysokou školu v magisterském programu.

Příkaz: Já, níže podepsaný Jan Novák, narozený 1. 1. 1930, bytem Polní 1, Lhota, touto svojí poslední vůlí povolávám za dědice veškerého mého majetku svoji jedinou dceru Janu s tím, že jí přikazuji, aby jednou ročně přispěla částkou minimálně 5.000 Kč nadaci Člověk v nesnázích, se sídlem v Praze, Králova 1, IČ 12345678, a to po dobu nejméně 10 let po mé

Nahrávám...
Nahrávám...