dnes je 16.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1688

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.2.3.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1688

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Účinky nesprávného prohlášení nebo seznamu]

Účinky prohlášení nebo seznamu, jež neodpovídají skutečnosti

Seznam pozůstalostního majetku i prohlášení dědiců o pozůstalostním majetku, jimiž se nahrazuje soupis pozůstalosti, jsou instituty, které mají dědicům zajistit ochranu před odpovědností za dluhy pozůstalosti v míře vyšší, než je obvyklá cena toho, co v řízení o pozůstalosti nabyli.

Stejně tak oba instituty mají zajišťovat práva třetích osob, zejména věřitelů, pro něž je stanovení aktiv a pasiv pozůstalosti důležité.

Prokáže-li se, že seznam nebo prohlášení v rozsahu nikoli nepatrném neodpovídají skutečnosti, má to pro dědice negativní důsledky. Dědicům se zcela zruší důsledky výhrady soupisu, tj. jejich odpovědnost za dluhy pozůstalosti se "nafoukne" do podoby, jako by výhradu soupisu nikdy neučinili. Budou tedy odpovídat za dluhy pozůstalosti v celém rozsahu a celým svým majetkem. Prokazování, zda jde o soupis, který je v rozporu se skutečným majetkem zůstavitele v rozsahu více než nepatrném, bude na straně věřitele, jenž se bude snažit toto prokázat důkazy. Prokazování zavinění není předmětem řízení o pozůstalosti a bude jej řešit civilní soud v samostatném řízení.

Jak naznačuje ustanovení zákona, k vyslovení neplatnosti soupisu, resp. seznamu či prohlášení o pozůstalostním majetku, je třeba zavinění, tj. záměrné zkreslení údajů, které měly být v seznamu nebo prohlášení o pozůstalostním majetku obsaženy. Důkazní břemeno k prokázání zavinění bude na osobě, která napadá soupis či prohlášení o pozůstalostním majetku. Bude muset doložit a prokázat, že účastník zavinil nesoulad soupisu s reálným stavem

Nahrávám...
Nahrávám...