dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1682

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.2.2.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1682

Mgr. Vít Šimonovský

K odst. 1

Ve zvláštních případech, kdy:

  1. některý z dědiců není svéprávný,

  2. některý z dědiců je neznámého pobytu,

  3. je obava, že je pozůstalost předlužena,

  4. věřitel navrhl odloučení pozůstalosti (věřitel, který osvědčí obavu z předlužení dědice, může předtím, než soud potvrdil nabytí dědictví, navrhnout, aby pozůstalost zůstala odloučena od jmění dědice a byla spravována jako oddělené jmění, viz § 1709 a násl. NOZ), nebo

  5. je-li tu jiný důležitý důvod pro zvláštní opatrnost,


je běžná správa pozůstalosti podle § 1677 až § 1681 NOZ, s ohledem na ochranu věřitelů a dědiců, nedostačující. V takovém případě soud učiní bez odkladu opatření zajišťující pozůstalost (závěru). Tato závěra je analogií soudní úschovy s ohledem na

Nahrávám...
Nahrávám...