dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1660

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.5.3.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1660

Mgr. Silvie Koubíková

K odst. 1

Podstatou práva nepominutelného dědice na povinný díl je jeho ochrana. Zákon sice přiznává zůstaviteli testovací svobodu, zároveň ale vychází z toho, že potomci by v rámci zachování hodnot v rodině měli vždy z pozůstalosti něčeho nabýt. Proto zákon zakotvuje právo nepominutelného dědice na povinný díl z pozůstalosti. Při určení hodnoty povinného dílu je nutno zohlednit vše, co nepominutelný dědic z pozůstalosti nabyl, a o toto povinný díl ponížit. Pokud zůstavitel na nepominutelného dědice pamatoval ve svém pořízení pro případ smrti v rozsahu jeho povinného dílu, nebylo by spravedlivé mu zachovat právo na povinný díl, neboť zachování hodnot v rámci rodiny bylo splněno již úkonem zůstavitele.

Na povinný díl je tedy nutné započíst to, co zůstavitel nepominutelnému dědici zůstavil na základě závěti či dědické smlouvy nebo co mu přenechal ve formě odkazu. Pokud je součet těchto hodnot vyšší než povinný díl, nepominutelný dědic právo na povinný díl nemá. Pokud je součet těchto hodnot nižší než povinný díl, případně pokud zůstavitel právo nepominutelného dědice na povinný díl nerespektoval vůbec, má dědic nárok na povinný díl či na doplatek do výše jeho povinného dílu.

Příklad


Pan Daniel Wok zůstavil svému synu Petrovi dědický podíl o hodnotě 500.000 Kč a dále mu formou odkazu přenechal svůj automobil Audi TT o hodnotě 1.200.000 Kč. Petr je coby syn pana Woka jeho nepominutelným dědicem, jeho povinný díl odpovídá hodnotě 2.500.000 Kč. Na povinný díl Petra (2.500.000 Kč) se tedy započte jeho dědický podíl (500.000 Kč) i odkaz v jeho prospěch (1.200.000 Kč). Petr má po provedení započtení nárok na doplatek povinného dílu v rozsahu 800.000 Kč.
K odst. 2

Krom toho, co nepominutelný dědic nabyl z pozůstalosti, se na jeho povinný díl započtou i dary obdržené od zůstavitele v posledních třech letech před smrtí zůstavitele. V případě, že nepominutelným dědicem je vnuk či vnučka, pravnuk

Nahrávám...
Nahrávám...