dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1659

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.5.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1659

Mgr. Silvie Koubíková

Toto ustanovení obsahuje další základní pravidlo, které se vztahuje ke kolaci na povinný díl i na dědický podíl. Obecně platí, že hodnota majetku tvořícího pozůstalost se určuje ke dni smrti zůstavitele. Ve vztahu ke kolaci se však vychází z jiného pravidla, totiž že hodnota věci či jiného započitatelného plnění se určuje k okamžiku jejich předání, tj. například ke dni předání daru obdarovanému. Toto pravidlo se jeví jako nejspravedlivější, neboť zůstavitel obdarovanému předává určitou hodnotu a je tedy logické tuto hodnotu zohlednit právě k okamžiku, kdy je obdarovanému předána.

Může se však stát, že v mezidobí mezi odevzdáním plnění a smrtí zůstavitele dojde k výraznému poklesu či naopak zvýšení

Nahrávám...
Nahrávám...