dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1654

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.4.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1654

Mgr. Silvie Koubíková

K odst. 1

Právo nepominutelného dědice na povinný díl není právem na podíl z pozůstalosti, nýbrž právem na peněžní částku rovnající se hodnotě povinného dílu. Pokud tedy zůstavitel nerespektuje právo nepominutelného dědice na povinný díl, vzniká dědici pohledávka, jejíž výše se určí podle čisté hodnoty jeho povinného dílu. Pohledávky musejí uhradit zůstavitelovi dědici a odkazovníci, a to podle poměru čistých hodnot svých podílu či odkazů.

Pohledávka na vyplacení povinného dílu je zásadně splatná bezodkladně. Jsou-li však na straně dědiců zákonných či povolaných dědickou smlouvou i na straně nepominutelného dědice splněny zákonem předvídané okolnosti (tj. zvlášť závažné důvody na straně dědiců a možnost to rozumně požadovat ze strany nepominutelného dědice), může soud povolit, aby byla pohledávka nepominutelnému dědici vyplacena ve splátkách nebo aby došlo k odkladu splatnosti. Tato ujednání však nemají vliv na vznik nároku nepominutelného dědice na úhradu úroku z prodlení.

Nahrávám...
Nahrávám...