dnes je 15.4.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1650

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.3.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1650

Mgr. Silvie Koubíková

Nepominutelnému dědici náleží z pozůstalosti povinný díl. Totéž platí pro nepominutelného dědice, který byl sice vyděděn, avšak zůstavitelovo prohlášení o vydědění je neplatné (například z důvodu neexistence důvodu vydědění, vad formy prohlášení o vydědění apod.). Pokud nepominutelný dědic sice nebyl neplatně vyděděn, ale čistá hodnota jeho povinného dílu je nižší, než kolik má činit dle ustanovení § 1643 odst. 2 (tj. že nezletilému nepominutelnému dědici se musí dostat alespoň tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu a zletilému nepominutelnému dědici se musí dostat alespoň jedna čtvrtina jeho zákonného dědického podílu) – například proto, že zůstavitel na nepominutelného dědice pamatoval v menším rozsahu, než kolik činí jeho povinný díl – musí se vždy nepominutelnému dědici dostat tolik, kolik činí jeho povinný díl.

NOZ přináší zcela novou koncepci ochrany nepominutelného dědice. Dle ObčZ platilo, že pokud zůstavitel v závěti nerespektoval právo neopomenutelných dědiců na povinný díl, závěť byla v části dědice opomíjející neplatná. To však není řešení optimální, neboť se tím často zkomplikovalo uzavření dědické dohody, případně při potvrzení nabytí dědictví podle dědických podílů bylo založeno majetkové společenství mezi závětními dědici a dědicem neopomenutelným, jehož nároky zůstavitel nerespektoval. Z toho je zřejmé, že vztahy mezi těmito osobami obvykle nebyly příliš vstřícné a založení jejich majetkového společenství tak nebylo žádoucí.

NOZ

Nahrávám...
Nahrávám...