dnes je 15.4.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1645

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.1.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1645

Mgr. Silvie Koubíková

Zřeknutí se dědictví

V souladu s ustanovením § 1484 NOZ platí, že dědického práva se lze předem zříci smlouvou se zůstavitelem. Osoba, která se dědického práva zřekla, nedědí. Zřeknutím se dědického práva se rozumí i zřeknutí se práva na povinný díl.

Dědická nezpůsobilost

Tento institut vymezuje NOZ v ustanoveních § 1481 a § 1482, kde jsou uvedeny okolnosti, za nichž jsou ze zákona určité osoby vyloučeny z dědického práva. Na rozdíl od zřeknutí se dědictví, které je důsledkem právního jednání potenciálního dědice a zůstavitele, je dědická nezpůsobilost konsekvencí protiprávního jednání a nastává ex lege. Z dědického práva je vyloučen například ten, kdo se dopustil zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli či kdo se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli.

Vydědění

Vydědění je jednostranné právní jednání zůstavitele, kterým zůstavitel projevuje svou vůli nepřiznat povinný díl svému nepominutelnému dědici, a to na základě některého zákonného důvodu vydědění.

Přestože zřeknutí se dědictví, dědická nezpůsobilost a vydědění jsou instituty svým charakterem velmi odlišné, jejich důsledek je stejný – osoba, které se daná právní

Nahrávám...
Nahrávám...