dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1642

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.1.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1642

Mgr. Silvie Koubíková

Testovací svoboda

Každá osoba má právo svobodně rozhodovat o tom, jak bude naloženo s jejím jměním po její smrti, hovoříme o takzvané testovací svobodě. Každý tak může učinit pořízení pro případ smrti (může tedy sepsat závěť, uzavřít dědickou smlouvu či pořídit kodicil – dovětek k závěti) a tím určit, kdo a v jakém rozsahu nabude pozůstalost či její část, tedy jakým způsobem bude rozděleno jmění zůstavitele existující k okamžiku jeho smrti. Zůstavitel v zásadě není omezen v tom, jak se svým majetkem po své smrti naloží, může si tedy dědice určit zcela podle své vůle z řad svých příbuzných i třetích osob a stejně tak může mezi dědice pozůstalost libovolně rozdělit.

Povinný díl – výjimka z testovací svobody

Výjimkou z práva zůstavitele o své pozůstalosti svobodně rozhodovat je právo nepominutelných dědiců na povinný díl. Nepominutelný dědic je zákonem definovaná osoba, které se musí z pozůstalosti dostat povinného dílu, tedy zákonem specifikovaného podílu. Pokud by zůstavitel ve svém pořízení pro případ smrti nerespektoval právo nepominutelného dědice na jeho povinný díl, vzniká nepominutelnému dědici pohledávka na

Nahrávám...
Nahrávám...