dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1641 - Několikeré příbuzenství

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.4.9
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1641 - Několikeré příbuzenství

Mgr. Silvie Koubíková

Toto ustanovení reaguje na skutečnost, že NOZ rozšířil zákonné dědice o pátou a šestou dědickou třídu, což bude mít v praxi za důsledek, že dědit budou i vzdálenější příbuzní. To s sebou nese i možnost souběhu příbuzenství z více stran, tedy možnost vzniku plurality dědického práva. Jakkoliv budou tyto situace v praxi řídké, je třeba kvitovat, že zákonodárce stanovil jasné pravidlo, jak tyto situace posuzovat. Zákon výslovně stanoví, že pluralita dědického práva není důvodem pro jakékoliv krácení dědického podílu zákonného dědice, při souběhu příbuzenství lze tedy uplatnit více nároků.

Příklad 1


Zůstavitelova teta z maternitní linie (tj. sestra zůstavitelovy matky) si vzala zůstavitelova strýce z paternitní linie (tj. bratra zůstavitelova otce). Teta a strýc spolu měli dceru. Dcera je sestřenicí zůstavitele, a to jak z linie maternitní (jedná se o dceru sestry zůstavitelovy matky), tak z linie paternitní

Nahrávám...
Nahrávám...