dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1639 - Pátá třída dědiců

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.4.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1639 - Pátá třída dědiců

Mgr. Silvie Koubíková

K odst. 1

Zatímco dosavadní právní úprava dědického práva znala pouze čtyři dědické skupiny, NOZ zákonné dědice rozšiřuje o pátou a šestou dědickou třídu. Smyslem širšího vymezení zákonných dědiců je snaha o minimalizaci vzniku odúmrti, jelikož připadnutí pozůstalosti státu by mělo být ultima ratio užívané pouze v situaci, kdy neexistuje žádná zůstaviteli blízko příbuzná osoba. Jak uvádí důvodová zpráva k NOZ, dědění podle páté dědické třídy nebude v úvahu připadat velmi často, jelikož se jedná o příbuznost ve vzdálenějším stupni. Na druhou stranu NOZ zohledňuje fenomén stále se prodlužující délky lidského života i eventualitu hromadné smrti několika rodinných příslušníků (například v důsledku teroristických útoků či dopravních nehod). V těchto situacích může pátá dědická třída bez pochyb nalézt své uplatnění. V tomto směru je třeba rozšíření počtu dědických skupin přivítat, byť adresátům právních norem může vymezení dědických skupin na první pohled přijít poněkud hůře srozumitelné a neopodstatněně široké.

Pátá dědická třída v sobě zahrnuje výlučně zůstavitelovy praprarodiče, tj. babičky a dědečky zůstavitelovy matky a babičky a dědečky zůstavitelova otce. Konkrétně se jedná o maternitní linii, tj. o rodiče zůstavitelovy babičky z matčiny strany a o rodiče zůstavitelova dědečka z matčiny strany, a dále o linii paternitní, kterou reprezentují rodiče zůstavitelovy babičky z otcovy strany a rodiče zůstavitelova dědečka z otcovy strany. Jelikož právo reprezentace ani jiný způsob přechodu uvolněného dědického podílu na jiné osoby než praprarodiče se zde neuplatní,

Nahrávám...
Nahrávám...