dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1630

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.3.10.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1630

Mgr. Vít Šimonovský

K odst. 1

Je-li čistá pozůstalost odkazy obtížena tak, že je téměř vyčerpána (nebo výše odkazů pozůstalost dokonce převyšuje), a dědic neuplatní právo podle § 1598 NOZ (právo, aby odkazy byly příslušným poměrem zkráceny), věc je řešena s ohledem na to, zda dědic uplatnil výhradu soupisu či nikoliv.

Použil-li dědic institut výhrady soupisu (§ 1674 NOZ), potom se aplikuje ustanovení § 1630 až § 1632 NOZ s tím, že dědici je poskytnuta ochrana vymezená v těchto ustanoveních.

Dědic má právo na náhradu nákladů učiněných při splnění odkazů a na přiměřenou odměnu za svou námahu z důvodu, že z pozůstalosti nebude mít žádný nebo zanedbatelný majetkový prospěch. Nestačí-li pozůstalost k jejich úhradě, hradí náklady i odměnu odkazovníci poměrně podle

Nahrávám...
Nahrávám...