dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1624

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.3.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1624

Mgr. Vít Šimonovský

[Splatnost odkazů]

K odst. 1

Odkaz jednotlivých věcí z pozůstalosti a odkaz práv vztahujících se k takovým věcem může odkazovník požadovat ihned. Obdobně, jsou-li předmětem odkazu menší odměny pro zaměstnance a odkazy veřejně prospěšné, dobročinné a podobné (např. odkaz lidem bez domova), jsou tyto odkazy splatné ihned. Jiné odkazy jsou

Nahrávám...
Nahrávám...