dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1589

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.3.8
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1589

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Převedení majetku zůstavitele na smluvního dědice]

Sepsání majetku notářským zápisem

Při sepsání dědické smlouvy nebo kdykoli poté (za života zůstavitele) je možné, aby se zůstavitel a smluvní dědic dohodli, že převáděný majetek (pro smluvního dědice za úplatu či bezúplatně) sepíší ve formě notářského zápisu. Toto sepsání majetku má přesně určovat, jaký majetek bude na smluvního dědice převeden, má tedy zpřesňující funkci. V tomto zápisu si smluvní strany dohodnou, zda obsahem dědické smlouvy je pouze sepsaný majetek, nebo také zda ostatní majetek zůstavitele či majetek, který zůstavitel nabude po sepsání notářským zápisem, bude patřit smluvnímu dědici. Na tomto se mohou strany dohodnout.

Pokud zůstavitel a smluvní dědic uzavřou dědickou smlouvu o veškerém majetku zůstavitele, nebo pokud zůstavitel po uzavření dědické smlouvy další majetek nenabude,

Nahrávám...
Nahrávám...