dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1588

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.3.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1588

Mgr. Vít Šimonovský

K odst. 1

Nakládání zůstavující smluvní strany se svým majetek po uzavření dědické smlouvy

Dědická smlouva zakládá pouze povolání smluvní strany za dědice, tedy dvoustranné ujednání, že smluvnímu dědici má připadnout to, co po zůstavitelově smrti z jeho majetku zbude. Více práv smluvnímu dědici dědická smlouva nepřiznává. Uzavření dědické smlouvy proto zůstaviteli nebrání, aby se svým majetkem nakládal za svého života podle vlastního uvážení (pozor – viz odstavec 2).

Bez dalšího nemůže strana povolaná za dědice převést své právo na jinou osobu. NOZ však umožňuje, aby dědická smlouva založila právo smluvního dědice převést své právo na jinou osobu.

K odst. 2

Limit libovolného nakládání zůstavující smluvní

Nahrávám...
Nahrávám...