dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1582

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.3.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1582

Mgr. Vít Šimonovský

K odst. 1

Institut dědické smlouvy se v předchozím ObčZ nevyskytoval a nově byl zohledněn NOZ po vzoru švýcarského občanského zákoníku.

Závěť jako další institut pořízení pro případ smrti může být zůstavitelem za jeho života libovolně (při dodržení zákonem stanovených náležitostí) jednostranně měněna, doplňována či odvolávána. Ve srovnání se závětí je dědická smlouva dvoustranné právní jednání. Tímto jednáním zůstavitel jako jedna strana smlouvy povolává druhou stranu smlouvy za dědice (odkazovníka) své pozůstalosti (případně její části) a druhá strana své ustavení za dědice (odkazovníka) přijímá. Toto povolání se může dít úplatně

Nahrávám...
Nahrávám...