dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1572

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.2.3.8.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1572

Mgr. Vít Šimonovský

Jestliže ze splnění příkazu má prospěch více osob bez bližšího určení (například lidé bez domova na území určené obce), splní obtížená osoba příkaz vůči právnické osobě oprávněné chránit zájmy těchto osob. Takovou právnickou osobou by mohla být například obecně prospěšná společnost poskytující příslušné sociální služby na území dané obce.

Je-li takových právnických osob více a není-li zřejmá jiná zůstavitelova vůle,

Nahrávám...
Nahrávám...