dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1564

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.2.3.6.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1564

Mgr. Vít Šimonovský

Smyslem vedlejších doložek v závěti o doložení času je možnost, aby zůstavitel stanovil, že dědic či odkazovník má právo nabýt jen na určitou dobu, případně že je má nabýt později než dnem zůstavitelovy smrti. Závětní klauzule o doložení času se vždy vztahuje k události, která musí v budoucnu nastat. Tato událost, která musí v budoucnu nastat, může být stanovena ve dvou variantách:

  • je zřejmé, kdy tato událost přesně nastane (obvykle při specifikaci konkrétního kalendářního dne),

  • ačkoliv je zřejmé, že událost nastane, není jisté kdy (například určitý astronomický jev, o kterém se s jistotou ví, že nastává v určité časové periodě, pouze není předem známo přesné datum).


Jestliže zůstavitel určí, že dědic A získá dědictví od konkrétního data (počáteční doby), připadne dědictví v okamžiku zůstavitelovi smrti dědici B, který

Nahrávám...
Nahrávám...