dnes je 15.4.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1561

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.2.3.5.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1561

Mgr. Vít Šimonovský

[Stanovení podmínky]

Příklad


Pan Petr Novák se rozhodl pro případ své smrti sepsat závěť. O své celé pozůstalosti rozhodl tak, že ji zdědí jeho synovec pouze za podmínky, že dokončí řádně studium na vysoké škole.
Jestliže podmínka ukládá jednání dědice nebo odkazovníka, které jím může být opakováno (například vystudovat vysokou školu), musí být toto jednání znovu vykonáno po smrti zůstavitele, i když k jejímu splnění došlo již za zůstavitelova života. Jestliže tedy zůstavitel takovou podmínku včlení do své závěti, měl by pamatovat na její zrušení, pokud dědic tuto podmínku následně ještě za života zůstavitele splní (samozřejmě nepožaduje-li zůstavitel, aby dědic vystudoval dvě vysoké školy). To neplatí, jestliže ze závěti je

Nahrávám...
Nahrávám...