dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1557

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.2.3.4.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1557

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Započetí správy správcem pozůstalosti]

Ustanovení správce pozůstalosti

Pořizovatel listiny o ustanovení správce pozůstalosti a budoucí zůstavitel má právo ustanovit pro případ své smrti osobu, které důvěřuje a kterou pověřuje obstaráváním správy svého majetku do doby, než bude správa převzata dědici. Vůle zůstavitele musí být vyjádřena formou notářské zápisu, tj. veřejnou listinou.

Správce pozůstalosti nemusí být nutně profesionál, např. advokát či osoba, která se správou majetku obecně zabývá. Pokud se zůstavitel pro ustanovení správce své pozůstalosti nebo její části rozhodne, měl by však zvážit, kdo je schopen se správy ujmout a předem neurčenou dobu ji provádět tak, aby nebyl majetek spadající do pozůstalosti ohrožen, či aby byl udržován a zhodnocován. Správce pozůstalosti by měl následovat vůli zůstavitele.

Úloha správce pozůstalosti

Úloha správce pozůstalosti je poměrně důležitá a nese s sebou poměrně velkou odpovědnost.

Je-li správce ustanoven zůstavitelem, předpokládá se, že jej zůstavitel zpravil, instruoval, informoval a naznačil, jak si má při správě majetku počínat. Správce by měl zůstavitelovy pokyny dodržet, měl by ale také dbát pokynů dědiců.

Je-li správce jmenován soudem za předpokladu, že se to v řízení jeví jako účelné či nezbytné, ať už proto, že to výslovně přikazuje zákon či se dědicové na správě nemohou dohodnout nebo hrozí škoda na pozůstalosti a jsou neodkladná jednání, která musejí být provedena, zpravidla se jedná o někoho z dědiců, je-li to vzhledem ke vztahům mezi dědici možné, nebo se jedná o osobu nestrannou (advokáta).

Počátek správy

Ustanovil-li zůstavitel svého správce ve svém pořízení pro případ smrti, ujme se tento správy, jakmile se dozví o úmrtí zůstavitele

Nahrávám...
Nahrávám...